Er bussen kun for digitale?

Midttrafik digitaliserer produkter og services. Skal alle med i bussen, skal der tages hånd om ikke-digitale kunder. Pensionistkort på pap og print af køreplaner hjælper kunderne på vej.

Mens størstedelen af Midttrafiks kunder glæder sig over digitale tiltag som Midttrafik app og Midttrafik live, er en lille gruppe kunder bekymrede og finder det svært at køre med bus. Gruppen består hovedsagligt af førtidspensionister og pensionister. Bekymringen ligger i, at de hverken har digital adgang eller digitale kompetencer.

Alle skal selvfølgelig have adgang til Midttrafiks busser og Letbanen. Midttrafik skal arbejde ud fra den digitaliseringsstrategi, som bestyrelsen vedtog i januar 2018, men har samtidig et ansvar for, at også ikke-digitale kunder kan rejse med kollektiv trafik i Midttrafiks område.

Print af køreplaner
I 2016 blev de trykte køreplaner udfaset. Kunderne skal som alternativ finde deres køreplan på midttrafik.dk eller søge deres rejse frem på rejseplanen.dk. Senere er Midttrafik live kommet til. Midttrafik åbnede dengang op for, at kunder uden digital adgang kunne ringe til Midttrafik Kundecenter og få tilsendt printede køreplaner med post. Tilbuddet gælder stadigt og Midttrafik sender cirka 7.500 print ud årligt. Tallet er faldende fra år til år.

Pensionistkort på pap
Spørger du gruppen af ikke-digitale kunder, er et buskort lavet af pap. Selvom det grønne pendlerkort på rejsekort i praksis fungerer på samme måde som et pap-periodekort, er ønsket om at beholde pap-kortet stort. Midttrafik vil fra foråret 2019 imødekomme ønsket i alle kommuner i form af et pensionistkort på pap, der giver mulighed for fri rejse i kommunen for 180 kr. om måneden. Af kapacitetsmæssige hensyn gælder kortet kun uden for myldretiden og kan ikke anvendes mellem kl. 7.00-8.30 og kl. 15.00-17.00 på hverdage.

Pensionistkortet tager udgangspunkt i den model, som Aarhus Kommune indførte i forbindelse med Takst Vest i marts 2018. Pensionistkortet til 180 kr. per måned vil være tilgængeligt i alle kommuner, undtagen i Horsens, Holstebro, Struer og Randers, der tilbyder et særligt billigt pensionistkort.

Horsens, Holstebro og Struer tilbyder et helårs-pensionistkort på pap til både førtidspensionister og pensionister til 365 kr. I Randers Kommune er prisen 300 kr. og kun for pensionister. Ordningen bliver ensrettet, så det særligt billige pensionistkort bliver et tilbud til både førtidspensionister og pensionister til en årlig pris på 365 kr. i alle kommuner.

Det er op til den enkelte kommune om, de vil tilbyde et helårs-pensionistkort til kommunens førtidspensionister og pensionister for 365 kr.

 

Brugervenlig onlinebestilling
Midttrafik er i gang med at forme en nem og brugervenlig bestillingsløsning, som gør det nemt for pårørende, sagsbehandlere og borgerservicemedarbejdere at hjælpe de ikke-digitale kunder med onlinebestilling.

Via en forespørgsel hos Ældrerådet, Foreningen af Danske Døvblinde og Landsforeningen Evnesvages Vel har Midttrafik erfaret, at der findes en forholdsvis lille gruppe borgere, der har så store digitale udfordringer, at de skal have hjælp til digitale services generelt. 

Onlinebestillingen, kombineret med formidling og vejledning, skal gøre kortet lettilgængeligt og nemt at udbrede for Midttrafik. Det betyder, at de salgssteder, der sælger det særligt billige pensionistkort i dag, bliver lukket ned.

Midttrafik opfordrer derfor alle kommuner til at stille borgerservice eller nuværende salgssted til rådighed for at hjælpe med onlinebestilling. De kunder, der ikke har mulighed for hjælp ved fx borgerservice, kan kontakte Midttrafik Kundecenter, som vil udfylde bestillingen.

Vejledningsstederne, der blev oprettet i forbindelse med Takst Vest for at give vejledning i pendlerkortet, bliver lukket ned sammen med salgsstederne, når den online bestillingsløsning er klar i foråret 2019. Midttrafik Kundecenter i Aarhus vil herefter være det eneste fysiske salgssted i Region Midtjylland.

Hjælp til digital bestilling
Fremmødet på vejledningsstederne har været moderat. Det giver en indikation af, at mange førtidspensionister og pensionister selv kan bestille en digital billetløsning, eller at de kan få hjælp til bestilling af fx pårørende. Netop hjælp til bestilling er et af de greb, som Midttrafik bruger i en informationskampagne, der skal få kunderne i Aarhus til at skifte fra pap til enten Midttrafik app eller et pendlerkort på rejsekort.dk. Udover at opfordre de unge til at hjælpe Bedste med at få pendlerkort, er der arrangeret informationsmøder hos Ældresagen, hvor Midttrafik informerer og vejleder i bestilling af digitale billetprodukter.

Se filmen, der skal få de unge til at hjælpe bedste med at få pendlerkort