Mobilitet er mere end bus og letbane

Midttrafiks mobilitetspolitik sætter rammerne for fremtidens transport, hvor kunderne kan shoppe mellem forskellige transportformer, når de skal fra A til B. Kan de nye muligheder styrke kollektiv trafik i konkurrencen med ”bil nummer to”?

Et af tidens helt store buzz-words er mobilitet. Mobilitet handler om at gøre det muligt og attraktivt at bevæge sig fra A til B på en smart og fleksibel måde.

Midttrafik har defineret en mobilitetspolitik, der understøtter kommunernes arbejde med mobilitet og synliggør, hvilke emner Midttrafik ønsker at fokusere på i mobilitetssammenhæng. En mobilitetspolitik, der er blevet ekstra aktuel efter regeringens udspil omkring Nemmere kollektiv trafik.

Ved at synliggøre kundens forskellige muligheder for at komme fra A til B, kan vi gøre kundens rejse lettere, så det bliver attraktivt for kunderne at søge andre muligheder end at købe en bil eller bil nummer to.

Grundstammen i Midttrafiks mobilitetspoltik er Midttrafiks egne produkter. Den faste kørsel med bus, letbane eller tog og den variable kørsel med Flextur, Flexbus og Plustur.

Allerede i dag supplerer produkterne hinanden på strækninger og tidspunkter, hvor kundetilstrømningen er så lav, at det bedre kan betale sig at tilbyde variabel kørsel fremfor fast rutekørsel. En tendens som vi vil se mere af i den kommende tid, hvor mange busruter bliver ændret på grund af regionens besparelser.

Digitale medier gør det lettere for kunden både at gennemskue de forskellige transportmuligheder og at bruge dem, fx til betaling. Derfor er digitalisering et strategisk mål hos Midttrafik. Ny teknologi skal skabe bedre produkter og smartere tjenester, som fx Midttrafik live og Midttrafik app. Begge løsninger trækker i dag data fra Rejseplanen.

Rejseplanen er i dag kundernes foretrukne platform, når de søger rejser. Regeringens udspil lægger op til, at kunderne fremover skal kunne finde den samlede rejse på Rejseplanen.

Starter vi hos Midttrafik, giver det kommunerne mulighed for, at Flexbus og Plustur kommer op som rejseforslag, når kunderne laver en søgning på Rejseplanen, hvor der ikke er kollektiv trafik. Men Regeringen ønsker også, at private aktører får adgang til at få vist deres produkter i Rejseplanen. Det kunne fx være fjernbusser, taxa, delecykler og delebiler, som allerede er afprøvet i Nordjylland og København med MinRejseplan 

Midttrafik er åben for de nye muligheder. Mobilitetspolitikken tager udgangspunkt i Midttrafiks grundprodukter, men indbyder samtidig andre trafikudbydere til et samarbejde. Gerne i konkrete projekter i kommunerne.

 

Skift mellem flere transportformer vil naturligt stille større krav til stoppesteder, ventefaciliteter, parkeringsmuligheder m.m. Det er summen af positive rejseoplevelser, der kan flytte kunderne fra bil til kollektiv trafik. Derfor vil Midttrafik øge sit fokus på forholdene ved stoppesteder i samarbejde med kommunerne som et led i mobilitetspolitikken.

Er du interesseret i at høre mere om Midttrafiks mobilitetspolitik, eller er din kommune klar til at hoppe på mobilitetsbølgen, kan du kontakte Per Elbæk på 21 47 86 76 eller pel@midttrafik.dk

Læs Midttrafiks Mobilitetspolitik