Flextrafik

Hvad koster en Flextur?


Se priserne i din kommune:
 

Aarhus


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

  • hvis både start- og slutadressen ligger i det gule område på kortet
  • hvis turen går mellem det gule område og et af de seks særlige Flextur stoppesteder markeret i det grå område på kortet

14 kr. pr. km (min. 100 kr. pr. tur inklusiv de første 5 km):

  • hvis turen køres internt i det grå område på kortet
  • hvis turen køres mellem det gule og grå område på kortet (selvvalgte adresser)
  • hvis turen krydser en kommunegrænse

Flextur kan ikke anvendes til ture mellem de seks særlige Flextur stoppesteder.

Flextur Aarhus Web 554Pix

Informationsfolder (pdf)

Favrskov

 
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Favrskov - Skanderborg
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

Favrskov - Syddjurs
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Favrskov - Aarhus
Krydses kommunegrænsen med en tur til Aarhus Kommune koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Favrskov - Randers
Krydses kommunegræsen med en tur til RandersKommune, koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Andre kommunegrænser
Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Informationsfolder (pdf)

Hedensted


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Hedensted - Horsens
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

Horsens midtby:
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgt adresse i Horsens midtby

Hedensted - Vejle (Region Syddanmark)
5 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur). Der kan ikke køres Flextur til Region Syddanmark ud over til Vejle kommune.

Herning


14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder også, når turen krydser en kommunegrænse. Der kan ikke køres Flextur til Region Syddanmark.

Holstebro


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

  • Til/fra oplandet til/fra Holstebro Trafikterminal
  • Ture uden for Holstebro byzone
  • Mellem kl. 18.00 - 24.00 på hverdage: Fra knudepunkt til knudepunkt i Holstebro byzone samt til/fra opland til/fra et af knudepunkterne Holstebro Trafikterminal, Slotsgade (den gamle busterminal), Sønderbrogade ved Museet og Enghavevej ved Danmarksgade 

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Ture inden for Holstebro byzone 

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Holstebro - Ringkøbing/Skjern
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

Ture til/fra Holstebro byzone køres kun til/fra Holstebro Trafikterminal til de 4 kr. pr. km. Hvis turen bestilles til/fra andet sted inden for Holstebro byzone er prisen 14 kr. pr. km. 

Holstebro - Lemvig
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

Ture til/fra Holstebro byzone køres kun til/fra Holstebro Trafikterminal til de 4 kr. pr. km. Hvis turen bestilles til/fra andet sted inden for Holstebro byzone er prisen 14 kr. pr. km.

Holstebro - Struer
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

Ture til/fra Holstebro byzone køres kun til/fra Holstebro Trafikterminal til de 7 kr. pr. km. Hvis turen bestilles til/fra andet sted inden for Holstebro byzone er prisen 14 kr. pr. km.

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Kort over Holstebro byzone

Horsens


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) ved kørsel fra Horsens midtby (de 2 knudepunkter Trafikterminalen og Vitus Berings Plads) til oplandet og fra oplandet til Horsens midtby (de 2 knudepunkter Trafikterminalen og Vitus Berings Plads) samt mellem destinationerne i oplandet.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Horsens - Hedensted
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)* 

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

Horsens - Skanderborg
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) *

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

Horsens - Odder 
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads) til/fra de 3 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum og Vestermarkskolen)*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby og/eller selvvalgte adresser i Odder by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

Rejser over andre kommunegrænser
Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).
 

Informationsfolder

Ikast/Brande


7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Ikast/Brande - Silkeborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

Ikast/Brande - Viborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur). 

Der kan ikke køres Flextur til Region Syddanmark.

Lemvig


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur), hvis start- og slutadressen ligger indenfor Lemvig byzone

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Lemvig - Holstebro
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra Trafikterminalen i Holstebro eller øvrige adresser uden for Holstebro midtby*

Lemvig - Struer
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Kort over Lemvig byzone

Norddjurs


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

Fælles prisaftale mellem kommunerne:

Norddjurs - Syddjurs
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Norddjurs - Randers
Krydses kommunegræsen med en tur til Randers Kommune, koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Andre kommunegrænser
Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Odder


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) ved kørsel fra 3 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum og Vestermarkskolen) til oplandet og fra oplandet til de 3 knudepunkter i Odder by samt mellem destinationerne i oplandet.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Odder midtby

Fælles prisaftale mellem kommunerne:

Odder - Aarhus
Krydses kommunegrænsen til Aarhus Kommune koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Odder - Horsens
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra opland til opland

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby

Odder - Skanderborg
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra knudepunkterne i Odder til selvvalgte adresser i Skanderborg

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra opland til opland

Supplerende information / kort over Flextur i Odder Kommune (pdf)

Randers


7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) ved kørsel fra Randers byzone til oplandet og fra oplandet til Randers byzone samt mellem destinationerne i oplandet.

14 kr. pr. km (min. 100 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis både start- og slutadresse ligger inden for Randers byzone.

14 kr. pr. km (min. 100 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis turen krydser en kommune- eller regionsgrænse.

Oversigt over Randers byzone


Ringkøbing/Skjern


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Ringkøbing/Skjern - Holstebro
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra Trafikterminalen i Holstebro eller øvrige adresser uden for Holstebro midtby*

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgt adresse i Holstebro midtby*

Ringkøbing/Skjern - Varde (Region Syddanmark)
5 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Informationsfolder

Samsø


14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur)

 

Silkeborg

 
Pr. 1. janaur 2017 indføres byzone i Silkeborg for Flextur.

Se kort over Silkeborg byzone her (pdf)

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) ved kørsel fra Silkeborg byzone til oplandet og fra oplandet til Silkeborg byzone samt mellem destinationerne i oplandet.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis både start- og slutadresse ligger inden for Silkeborg byzone.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur inkl. de første 5 km), hvis turen krydser en kommune- eller regionsgrænse.


Fællesprisaftaler mellem kommunerne:

Silkeborg - Skanderborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

*Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Silkeborg - Viborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

Silkeborg - Ikast/Brande
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

 

Skanderborg


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Skanderborg - Favrskov
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

Skanderborg - Silkeborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)*

pr. 1. januar 2017
Til byzone i Silkeborg 14 kr. pr. km. (min. 70 kr. pr. tur)

Skanderborg - Horsens
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*  

Skanderborg - Horsens midtby
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgt adresse i Horsens midtby*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Skanderborg - Odder  
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*  

Skanderborg - Odder midtby 
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 3 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum og Vestermarkskolen)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgt adresse i Odder by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

Skanderborg - Aarhus
Krydses kommunegrænsen koster turen 14. kr. pr. km (min. 70 kr. inkl. de første 5 km).


Andre kommunegrænser
Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 100 kr. pr. tur).

Informationsfolder - Flextur og TeletaxaInformationsfolder - Gratis Flextur med Ungdomskort 
Ofte stillede spørgsmål - Flextur Ung

Skive


7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)

Fælles prisaftale mellem kommunerne:

Skive - Viborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Struer


7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur), hvis turen krydser en kommunegrænse

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Struer - Lemvig
7 kr. pr. km. (min. 35 kr. pr. tur)*

Struer - Holstebro
7 kr. pr. km. (min. 35 kr. pr. tur)*

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra Trafikterminalen i Holstebro eller øvrige adresser uden for Holstebro midtby*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Syddjurs


4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Syddjurs - Norddjurs
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

Syddjurs - Favrskov
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Syddjurs - Aarhus
Krydses kommunegrænsen med en tur til et af de seks særlige Flextur-stoppesteder i Aarhus byzone, koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).
Krydses kommunegrænsen med en tur til en destination uden for byzonen, koster turen 14. kr. pr. km (min. 70 kr.)

Syddjurs - Randers
Krydses kommunegræsen med en tur til Randers Kommune, koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Andre kommunegrænser
Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).Viborg


Obs!
Pr. 1. januar 2017 er lavet 5 nye knudepunkter inden for Viborg byzone. Hvis din tur ikke går til de nye knudepunkter, skal du være opmærksom på, at der er sket prisstigninger. Læs mere nedenfor.

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) ved kørsel fra Viborg By (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene) til oplandet og fra oplandet til Viborg by(de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene) samt mellem destinationerne i oplandet.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by

Oversigt over Viborg byzone og de 5 knudepunkter (pdf)
Nær billeder af de 5 knudepunkter (pdf)

Fælles prisaftaler mellem kommunerne:

Viborg - Skive
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 
 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene) 

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.  

Viborg - Silkeborg
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Viborg - Ikast/Brande
7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.  

Viborg - Randers
Krydses kommunegræsen til Randers Kommune, koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Andre kommunegrænser
Krydses andre kommunegrænser eller regionsgrænsen, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).Cookiepolitik
Facebook tab
Google+