Flextur-priser i Odder Kommune

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra 4 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum, Vestermarkskolen og Rude Havvej) til oplandet
  • Fra oplandet til de 4 knudepunkter i Odder by
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Til/fra selvvalgte adresser i Odder midtby

Supplerende information / kort over Flextur i Odder Kommune (pdf)

Nærbilleder af de 4 Flextur knudepunkter i Odder Kommune (pdf)

Find prisen på din Flextur med Flextur-prisberegner

Fælles prisaftale mellem kommunerne: 

headline here
Odder - Horsens

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 2 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen og Vitus Berings Plads)

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra opland til opland

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby

headline here
Odder - Skanderborg

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra knudepunkterne i Odder til selvvalgte adresser i Skanderborg

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra opland til opland

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Krydses kommunegrænsen til Aarhus Kommune koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).