Flextur-priser i Odder Kommune

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

 • Ved kørsel fra Odder by (et af de 4 knudepunkter) til oplandet*
 • Fra oplandet til Odder by (et af de 4 knudepunkter)*
 • Mellem destinationerne i oplandet

*Knudepunkter: Odder Station, Spektrum, Vestermarkskolen og Rude Havvej. Se kort nederst på siden.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

 • Til/fra selvvalgte adresser i Odder midtby

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur eller ring på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).

Knudepunkter

headline here
Om knudepunkter

Knudepunkter er særlige Flextur stoppesteder i byzonen, som du kan benytte i stedet for en selvvalgt adresse.

Prisen på din tur bliver billigere, når du benytter knudepunkterne.

I Odder by er der fire knudepunkter:

 • Odder Station
 • Spektrum
 • Vestermarkskolen
 • Rude Havvej

Se kort nederst på siden. 

Se nærbilleder af de 4 Flextur knudepunkter

headline here
Sådan bestiller du en tur til/fra et knudepunkt

Bestilling online eller i Flextrafik app
Hvis du ønsker at rejse til et knudepunkt, kan du klikke på knappen under adressefelterne og derefter skrive fx Bilka Horsens, Djurs Sommerland eller ”Knudepunkt Viborg Sygehus” i adressefeltet.

Se mere i vejledningen for bestilling på midttrafik.flextrafik.dk (pdf)

Se mere i vejledningen for bestilling i Flextrafik app (pdf)


Bestilling pr. telefon
Når du bestiller din tur pr. telefon, skal du blot nævne ved bestilling, hvilket knudepunkt du skal køre til eller fra.

Ture til andre kommuner

headline here
Odder - Horsens

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 4 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen, Vitus Berings Plads, Horsens Sygehus og Horsens vaccinationscenter)

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra opland til opland

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby

headline here
Odder - Skanderborg

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*  

Odder midtby - Skanderborg
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 4 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum, Vestermarkskolen og Rude Havvej)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgt adresse i Odder by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

headline here
Øvrige kommuner og regioner
 • Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).
 • Krydses kommunegrænsen til Aarhus Kommune koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).
 • Krydses regionsgrænsen til Region Nordjylland, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Der kan ikke køres Flextur til Region Syddanmark fra Odder Kommune.

Kort over Odder byzone med knudepunkter. Klik på kortet for at se det i stor størrelse.