Flextur-priser i Odder Kommune

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Odder by (et af de 4 knudepunkter) til oplandet*
  • Fra oplandet til Odder by (et af de 4 knudepunkter)*
  • Mellem destinationerne i oplandet

*Knudepunkter: Odder Station, Spektrum, Vestermarkskolen og Rude Havvej. Se kort nederst på siden.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Til/fra selvvalgte adresser i Odder midtby

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur eller ring på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).

Knudepunkter

headline here
Om knudepunkter

Knudepunkter er særlige Flextur stoppesteder i byzonen, som du kan benytte i stedet for en selvvalgt adresse.

Prisen på din tur bliver billigere, når du benytter knudepunkterne.

I Odder by er der 4 knudepunkter:

  • Odder Station
  • Spektrum
  • Vestermarkskolen
  • Rude Havvej

Se kort nederst på siden. 

Se nærbilleder af de 4 Flextur knudepunkter

headline here
Sådan bestiller du en tur til/fra et knudepunkt

Bestilling online eller i Flextrafik app
For at søge et knudepunkt frem, skal du i adressefeltet skrive -Flex (uden mellemrum) foran navnet på det knudepunkt, du skal køre til/fra, fx "-Flex Odder Station" eller "-Flex Spektrum".

Hvis du skal køre til eller fra et knudepunkt, kan du også med fordel nøjes med at skrive -Flex (uden mellemrum) i adressefeltet. Du vil måske få tilbudt alternative adresser, men dem skal du blot ignorere. Når du trykker "Beregn pris", skal du derefter vælge, hvilket knudepunkt du vil køre til/fra.

Bestilling pr. telefon
Når du bestiller din tur pr. telefon, skal du blot nævne ved bestilling, hvilket knudepunkt du skal køre til eller fra.

Fælles prisaftaler mellem kommunerne

headline here
Odder - Horsens

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 4 knudepunkter i Horsens midtby (Trafikterminalen, Vitus Berings Plads, Horsens Sygehus og Horsens vaccinationscenter)

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) fra opland til opland

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Horsens midtby

headline here
Odder - Skanderborg

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur)*  

Odder midtby - Skanderborg
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur) til/fra de 4 knudepunkter i Odder by (Odder Station, Spektrum, Vestermarkskolen og Rude Havvej)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgt adresse i Odder by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner.

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Krydses kommunegrænsen til Aarhus Kommune koster turen 14. kr. pr. km (min. 100 kr. inkl. de første 5 km).

Kort over Odder byzone med knudepunkter. Klik på kortet for at se det i stor størrelse.