Flextur-priser i Skive Kommune

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Skive by (et af de 4 knudepunkter) til oplandet*  
  • Fra oplandet til Skive by (et af de 4 knudepunkter)*
  • Mellem destinationerne i oplandet

*Knudepunkter: Møllegården, Møllegade 5; Sundhedshuset, Resenvej 25; Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15; Skive Trafikterminal, Søndergade.

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Til/fra selvvalgte adresser i Skive by

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur eller ring på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).

Knudepunkter

headline here
Om knudepunkter

Knudepunkter er særlige Flextur stoppesteder i byzonen, som du kan benytte i stedet for en selvvalgt adresse.

Prisen på din tur bliver billigere, når du benytter knudepunkterne.

I Skive by er der 4 knudepunkter:

  • Møllegården, Møllegade 5
  • Sundhedshuset, Resenvej 25
  • Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15
  • Skive Trafikterminal, Søndergade
headline here
Sådan bestiller du en tur til/fra et knudepunkt

Bestilling online eller i Flextrafik app
Hvis du ønsker at rejse til et knudepunkt, kan du klikke på knappen under adressefelterne og derefter skrive fx Bilka Horsens, Djurs Sommerland eller ”Knudepunkt Viborg Sygehus” i adressefeltet.

Se mere i vejledningen for bestilling på midttrafik.flextrafik.dk (pdf)

Se mere i vejledningen for bestilling i Flextrafik app (pdf)

Bestilling pr. telefon
Når du bestiller din tur pr. telefon, skal du blot nævne ved bestilling, hvilket knudepunkt du skal køre til eller fra.

Ture til andre kommuner

headline here
Skive - Viborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (Tingvej, Rutebilstationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Øvrige kommuner og regioner
  • Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).
  • Krydses regionsgrænsen til Region Nordjylland, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).

Der kan ikke køres Flextur til Region Syddanmark fra Skive Kommune.