Flextur-priser i Skive Kommune

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur):

  • Ved kørsel fra Skive by (de 4 knudepunkter: Møllegården, Møllegade 5; Sundhedshuset, Resenvej 25; Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15; Skive Trafikterminal, Søndergade) til oplandet  
  • Fra oplandet til Skive by (de 4 knudepunkter)
  • Mellem destinationerne i oplandet

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur):

  • Til/fra selvvalgte adresser i Skive by

Brug prisberegneren til at finde prisen på din Flextur

Fælles prisaftaler mellem kommunerne

headline here
Skive - Viborg

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur)* 

7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) til/fra de 5 knudepunkter i Viborg by (de 5 knudepunkter; Tingvej, Rutebil stationen, Sygehuset, Fischers plads og Gravene)

14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur) til/fra selvvalgte adresser i Viborg by*

*Prisen gælder, når turen krydser kommunegrænsen mellem de to kommuner. 

headline here
Øvrige kommuner

Krydses andre kommunegrænser, koster turen 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur).