Service

  • Rejsekort-billetautomat og kortlæsere til check ind/ud
  • Cykelparkering*
  • Parkering, 26 pladser
  • Toilet*

* Der er igangsat etablering af cykelparkering og toilet ved standsningsstedet. Det forventes færdigt inden sommerferien. I denne periode vil forpladsen være delvist afspærret. 

Tilgængelighed ved ind- og udstigning

Vær opmærksom på, at der kan være vandret afstand mellem letbanetoget og perronen i begge kørselsretninger. Er afstanden mellem letbanetoget og perronen problematisk for dig som kørestolsbruger, har du mulighed for at bestille en teletaxa