Ankenævnet

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager over problemer oplevet i bus, tog eller metro. Det er en forudsætning, at du allerede har rettet skriftlig henvendelse til Midttrafik uden at opnå en tilfredsstillende ordning.

Sådan klager du

Hvis du vil klage over en afgørelse, som Midttrafik har truffet, skal du udfylde et klageskema på Ankenævnets hjemmeside

Du kan også få klageskemaet tilsendt ved at ringe eller skrive til Ankenævnets sekretariat.

Ved klagebehandlingen foretages en fornyet, individuel og konkret vurdering af sagen både i Midttrafik og i Ankenævnet. 

Før du beslutter dig for at klage

Det er en god idé at undersøge, om Ankenævnet tidligere har truffet afgørelse i en sag, der minder om din.

Det koster et gebyr på 160 kr. at få klagen behandlet. Drejer klagen sig om et beløb under 160 kr., er gebyret 80 kr. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. 

Kontakt Ankenævnet

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
mail@abtm.dk
Tlf. 22 62 65 00