Ungdomskort, pensionistkort og skolekort

Vi vil gerne give dig en så hurtig og præcis hjælp som muligt. Derfor er det vigtigt, at du udfylder alle oplysninger i formularen nederst på siden. 

Se hvordan dine personoplysninger behandles i Midttrafiks privatlivspolitik

headline here
Særlige refusionsregler pga. COVID-19

Mulighed for refusion af Ungdomskort pga. COVID-19

Opdateret 2. juni 2021
Du kan ikke længere søge om Corona-refusion på dit Ungdomskort til skoleåret 2020/2021, da ansøgningsfristen er udløbet 1. juni 2021.

Opdateret 29. april 2021
Ansøgningsfristen for Corona-refusion på dit Ungdomskort til skoleåret 2020/2021 er 1. juni 2021.


Regeringen samt de enkelte kommuner kan midlertidigt lukke skoler eller hjemsende hele klasser på grund af COVID-19.

Har du været hjemsendt i min. 8 sammenhængende hverdage, har du mulighed for at få refunderet dit Ungdomskort. Du kan få refunderet med tilbagevirkende kraft fra den dag, hjemsendelsen trådte i kraft og frem til den blev ophævet. Du bedes oplyse begge datoer i din refusionsansøgning. Går du på uddannelse i Aarhus, skal du skrive 9. december som hjemsendelsesdato.

Det er vigtigt, at du først søger om refusion, når du er startet på din uddannelse igen, da vi kun refunderer én gang.

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis. 

Når du ansøger om refusion, får du ikke yderligere svar på din henvendelse udover kvitteringen fra formularen. På grund af travlhed kan der gå op til 3 måneder, før du får pengene udbetalt på din NemKonto. 

Sådan søger du om refusion

Når du er startet på din uddannelse igen, skal du udfylde formularen herunder med alle relevante oplysninger. Vi refunderer kun, hvis du benytter nedenstående formular. Husk at skrive, hvilken periode du søger refusion for. 

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto, indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Skolekort: 'Kortnr.' - Ungdomskort: 'Rejsekortnr.' eller 'Telefonnr.' som app/kort er oprettet med - Pensionistkort: 'Kontrolnr.' som findes nederst på dit kort