Ungdomskort, pensionistkort, skolekort inkl. refusion af Ungdomskort

Vi vil gerne give dig en så hurtig og præcis hjælp som muligt. Derfor er det vigtigt, at du udfylder alle oplysninger i formularen nederst på siden. 

Mulighed for refusion af Ungdomskort pga. covid-19-foranstaltninger

Studerende i Aarhus
Midlertidig særregel i Aarhus: På grund af Corona-situationen i Aarhus har mange uddannelser fået udsat studiestarten. Derfor har du mulighed for at få refunderet dit Ungdomskort, hvis du studerer i Aarhus. Du kan få refunderet med tilbagevirkende kraft fra den dag, hjemsendelsen trådte i kraft og frem til den blev ophævet. Du bedes oplyse begge datoer i din refusionsansøgning. I Aarhus kan du få refunderet med tilbagevirkende kraft fra 10. august 2020.

Det er vigtigt, at du først søger om refusion, når du er startet på din uddannelse igen, da vi kun refunderer én gang. 

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Studerende i Region Midt – øvrige kommuner
På grund af covid-19-smittede studerende eller lærere, er nogle klasser hjemsendt eller hele skoler lukket.

Har du været hjemsendt i min. 8 dage, har du mulighed for at få refunderet dit Ungdomskort. Du kan få refunderet med tilbagevirkende kraft fra den dag, hjemsendelsen trådte i kraft og frem til den blev ophævet. Du bedes oplyse begge datoer i din refusionsansøgning.

Det er vigtigt, at du først søger om refusion, når du er startet på din uddannelse igen, da vi kun refunderer én gang.

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis. 

Sådan søger du om refusion

Når du er startet på din uddannelse igen, skal du udfylde formularen herunder med alle relevante oplysninger. Vi refunderer kun, hvis du benytter nedenstående formular. Husk at skrive, hvilken periode du søger refusion for. 

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto, indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.