Ungdomskort/pensionistkort/skolekort inkl. refusion af Ungdomskort

Vi vil gerne give dig en så hurtig og præcis hjælp som muligt. Derfor er det vigtigt, at du udfylder alle nedenstående felter. 

Refusion af Ungdomskort i forbindelse med coronavirus/covid-19

Normalt kræves det, at der er mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode, hvis man ønsker refusion af et Ungdomskort. Denne regel er midlertig ophævet, da mange kunder ikke har mulighed for at bruge deres Ungdomskort pga. lukningen af skoler mv. i forbindelse med coronavirus/covid-19. 

Det betyder, at du kan få refusion af din egenbetaling frem til karantæneperiodens udløb 13. april 2020. Har du søgt før 24. marts kl. 12.00, får du refusion frem til 27. marts. Du skal søge igen, for at få refusion frem til 13. april 2020, hvis du fortsat ikke bruger dit ungdomskort.

Hvis du ønsker refusion, må du ikke bruge dit Ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til refusion.

Dit Ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, og det er derfor vigtig, at du gemmer dit kort.

Har du fået nyt betalingslink, skal du betale det, så du er sikker på at have et gyldigt ungdomskort, når karantæneperioden udløber.

Ønsker du at få dit Ungdomskort refunderet, skal du udfylde formularen nederst på siden.

Refusionen beregnes fra den dato, hvor du har udfyldt formularen og frem til 13. april 2020. 

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftigelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.