Ungdomskort/pensionistkort/skolekort inkl. refusion af Ungdomskort

Vi vil gerne give dig en så hurtig og præcis hjælp som muligt. Derfor er det vigtigt, at du udfylder alle nedenstående felter. 

Refusion af Ungdomskort i forbindelse med coronavirus/covid-19

På grund af corona-krisen har vi indført en særregel, der giver mulighed for refusion af karantæneperioden, man ansøger hos Midttrafik, og frem til den dag, uddannelsesstederne åbner igen. I første omgang var det frem til 27. marts. Nu er det frem til 13. april. Bliver lukning af skoler forlænget, skal man ansøge igen.

Det betyder, at du har mulighed for at få refusion af din egenbetaling frem til karantæneperiodens udløb 13. april 2020. Refusionen for april kvartal udregnes fra 1. april og frem til 13. april, uagtet af hvornår du udfylder formularen. 

Refusion er et tilbud. Den bliver ikke udbetalt automatisk. Ønsker du at få dit Ungdomskort refunderet, skal du udfylde formularen nederst på siden.

Hvis du får refusion, må du ikke bruge dit Ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til refusion.

Dit Ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, og det er derfor vigtig, at du gemmer dit kort.

Har du fået nyt betalingslink, skal du betale det, så du er sikker på at have et gyldigt Ungdomskort, når karantæneperioden udløber.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftigelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.