Billetkontrol: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Hvis du bliver mødt af en kontrollør i bussen, og du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Fødselsdato, navn, adresse, cpr-nummer, din underskrift.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.
Hvad er retsgrundlaget? Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.e – offentlig myndighedsudøvelse. Databeskyttelsesloven §11 (CPR-nr.)
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Hvis du ikke betaler din kontrolafgift videregiver vi dine oplysninger til Aarhus Kommune, Intrum Justitia, der foretager rykkerprocedure og til SKAT, som kan inddrive fordringen.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet og for at opfylde vores journaliseringspligt.