Flextrafik - Flextur, Flexbus og Plustur: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Som led i Midttrafiks udbudte tjeneste Flextrafik – Flextur, Flexbus og Plustur behandler Midttrafik oplysninger om registrerede, der indsamles, når kunderne enten bestiller deres ture telefonisk hos Midttrafik (gælder for Flexture og Flexbus), via app (gælder for Flextur) eller online (gælder for Flextur, Flexbus og Plustur).
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? I forbindelse med din brug af Flextrafik - Flextur, Flexbus og Plustur indsamler og behandler Midttrafik oplysninger, der vedrører dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, optagelse af telefonsamtaler (for Flextur og Flexbus), betalingsoplysninger (for Flextur og Plustur), rejsehistorik i form af afhentningspunkt og destination, CPR-nummer, eventuelle hjælpemidler samt helbredsbetingede forhold.
Hvad bruger vi oplysningerne til? De indsamlede oplysninger behandles som led i Midttrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Midttrafiks transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Midttrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere kunderne i forbindelse med supportsager samt opkræve betaling og levere den rette ydelse ved fx kunders brug af hjælpemidler. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Midttrafiks retlige forpligtelser. Midtrafik kvalitetssikrer løbende produkter og services gennem indsamling af kundeoplevelser. Formålet med optagelse af telefonsamtaler er uddannelse af medarbejdere og til brug for dokumentation i eventuelle tvister.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. For så vidt angår Midttrafiks behandling af eventuelle følsomme oplysninger om kunder, fx brug af hjælpemidler, der kan relatere sig til et handicap eller andre helbredsoplysninger om fx sygdom, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f og litra g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e. Behandlingsgrundlaget for optagelse af telefonsamtaler er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Vi videregiver dine oplysninger til relevante it-leverandører. Endvidere videregiver vi dit navn til den vognmand/buschuffør som skal foretage kørslen og hvis du accepterer det, videregives også dit telefonnummer. Midttrafik videregiver ikke dit CPR. nr. til vognmand/buschauffør. Modtagere af oplysninger kan desuden være andre offentlige myndigheder, fx politimyndigheden ved anmeldelse af fraud eller lignende, samt Midttrafiks valgte betalingsløsning.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet, og for at opfylde Midttrafiks journaliseringspligt og bogføringsformål. Hvis du har givet samtykke til Midttrafiks optagelse af telefonsamtaler, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os direkte pr. telefon. Du kan også under samtalen fortryde dit samtykke og forlange, at samtalen slettes. Optagelser af telefonsamtaler slettes efter 90 dage.