Flextrafik - Handikapkørsel: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Som led i Midttrafiks udbudte tjeneste Flextrafik - Handikapkørsel behandler Midttrafik dine oplysninger, der indsamles, når en kommunal visitator visiterer dig til handikapkørsel.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? I forbindelse med din brug af Flextrafik - Handikapkørsel indsamler og behandler Midttrafik oplysninger, der vedrører dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, rejsehistorik i form af afhentningspunkt og destination, optagelse af telefonsamtaler, CPR-nummer, eventuelle hjælpemidler samt helbredsbetingede forhold.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Formålet med behandlingen af oplysninger er, at Midttrafik som trafikselskab skal kunne modtage kundernes bestilling, identificere kunden i forbindelse med supportsager, opkræve betaling samt udføre transport. Midtrafik kvalitetssikrer løbende produkter og services gennem indsamling af kundeoplevelser. Formålet med optagelse af telefonsamtaler er uddannelse af medarbejdere og til brug for dokumentation i eventuelle tvister.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. For så vidt angår Midttrafiks behandling af eventuelle følsomme oplysninger om kunder, fx brug af hjælpemidler, der kan relatere sig til et handicap eller andre helbredsoplysninger om fx sygdom, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f og litra g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e. Behandlingsgrundlaget for optagelse af telefonsamtaler er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Vi videregiver dine oplysninger til din kommune og til relevante it-leverandører. Vi videregiver desuden dit navn og hvor du skal køres fra og til til de chauffører/vognmænd, som skal køre dig. Vi oplyser ikke dit CPR-nummer til chauffører/vognmænd og vi videregiver kun dit telefonnummer, hvis du har givet os lov til det. Hvis du bestiller og betaler online via https://midttrafik.flextrafik.dk/, videregiver vi dine oplysninger til betalingstjenesten DanDomain og hvis du bestiller og betaler online via https://rejseplanen.flextrafik.dk/, videregiver vi dine oplysninger til betalingstjenesten Quick Pay Aps.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet, og for at opfylde Midttrafiks journaliseringspligt og bogføringsformål. Hvis du har givet samtykke til Midttrafiks optagelse af telefonsamtaler, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os direkte pr. telefon. Du kan også under samtalen fortryde dit samtykke og forlange, at samtalen slettes. Optagelser af telefonsamtaler slettes efter 90 dage.