Flextrafik - Patientbefordring: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Som led i Midttrafiks udbudte tjeneste Flextrafik - Patientbefordring udfører Midttrafik kørsel på vegne af Region Midtjylland og behandler derved dine oplysninger, der indsamles, når Region Midtjylland bestiller en patientkørsel.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? I forbindelse med din brug af Flextrafik - Patientbefordring indsamler og behandler Midttrafik oplysninger, der vedrører dit navn, adresse, telefonnummer, rejsehistorik i form af afhentningspunkt og destination, optagelse af telefonsamtaler, CPR-nummer, eventuelle hjælpemidler samt helbredsbetingede forhold.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Formålet med behandlingen af oplysninger er, at Midttrafik som trafikselskab skal kunne modtage kundernes bestilling, identificere kunden i forbindelse med supportsager, opkræve betaling samt udføre transport. Midtrafik kvalitetssikrer løbende produkter og services gennem indsamling af kundeoplevelser. Formålet med optagelse af telefonsamtaler er uddannelse af medarbejdere og til brug for dokumentation i eventuelle tvister.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. For så vidt angår Midttrafiks behandling af eventuelle følsomme oplysninger om kunder, fx brug af hjælpemidler, der kan relatere sig til et handicap, eller andre helbredsoplysninger om fx sygdom, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f og litra g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e. Behandlingsgrundlaget for optagelse af telefonsamtaler er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Vi videregiver dine oplysninger til Region Midtjylland og til relevante it-leverandører. Vi videregiver desuden dit navn og hvor du skal køres fra og til de chauffører/vognmænd, som skal køre dig. Vi videregiver endvidere din alder og dit køn til chauffører/vognmænd, så de nemmere kan identificere dig i afhentningssituationen. Vi oplyser ikke dit CPR-nummer til chauffører/vognmænd og vi videregiver kun dit telefonnummer, hvis du har givet os lov til det.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Korrespondancer og dokumenter opbevares i vores journalsystemer indtil disse ikke længere har retlig betydning for Midttrafik, og som minimum indtil de er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Oplysninger om dine ture, afregning mv. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig. Hvis du har givet samtykke til at vi optager en telefonsamtale, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os direkte pr. telefon. Du kan også under samtalen fortryde dit samtykke og forlange, at samtalen slettes. Optagelser af telefonsamtaler slettes altid efter 90 dage.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.