Kundehenvendelser på hjemmesiden: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi bruger kun de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning. I nogle tilfælde indhenter vi dit CPR-nr. for at kunne identificere dig og/eller for at kunne udbetale penge til din NemKonto. Denne behandling omfatter bl.a. flg. kundeformularer: Rejsegaranti, Flextrafik Rejsegaranti, Kontrolafgift, Flexbus - bestilling af faste ture, Indsigtsanmodninger, Kommentér din køreplan, Høring, Midttrafik app/Pendlerkort, Midttrafik Live, Rejser med bus og letbane, Rejser med Flextrafik og Ungdomskort/ Pensionistkort/ Skolekort
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer, oplysninger om din rejsehjemmel (fx mobilprodukt eller Rejsekort), din rejse, oplysninger om hjælpemidler der kan relatere sig til et handikap samt øvrige oplysninger om din rejse.
Hvad bruger vi oplysningerne til? De indsamlede oplysninger behandles som led i offentlig myndighedsudøvelse i det omfang de bruges til varetagelse af Midttrafiks transportopgaver. Derudover behandles oplysninger for at Midttrafik skal kunne yde den bedst mulige service som trafikselskab, eksempelvis for at kunne behandle din henvendelse til os.
Hvad er retsgrundlaget? Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c + e. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, litra f + g. Her fremgår det, at der er tale om en lovlig behandling, såfremt behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse. Databeskyttelsesloven §11, stk. 1 så vi som offentlig myndighed kan behandle oplysninger om CPR-nr. med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. For så vidt angår Midttrafiks behandling af eventuelle følsomme oplysninger om kunder, fx brug af hjælpemidler, der kan relatere sig til et handicap, eller andre helbredsoplysninger om fx sygdom, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f og litra g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Modtagere af dine oplysninger kan være andre offentlige myndigheder, fx ankenævn, SKAT, kommuner og politimyndigheden, samt leverandører af IT-løsninger, pengeinstitutter eller NemKonto, hvis du skal modtage udbetalinger fra Midttrafik.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet og for at opfylde vores journaliseringspligt.