Køb af rejsehjemmel via Midttrafik (Billetapp): Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Når du opretter dig som bruger i Midttrafik (Billetapp) og køber rejsehjemmel, afgiver du dine oplysninger til os, som vi behandler for at kunne administrere dig som kunde. Når du køber rejsehjemmel og benytter dit klippekort i appen, registrerer vi din IP-adresse.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? I forbindelse med kundernes brug af Midttrafik (Billetapp) indsamler og behandler Midttrafik oplysninger, der vedrører Midttrafiks kunders fulde navn, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, profilbillede (mulighed ved pendlerkort), CPR-nummer (til identifikation af Ungdomskortoplysninger), IP-adresse, betalingsoplysninger, lokationsdata, rejsehistorik i form af registrering af kundens angivelse af på hvilket stoppested og på hvilket tidspunkt, kundens rejse forventes at starte og eventuelt slutte.
Hvad bruger vi oplysningerne til? De indsamlede oplysninger behandles som led i Midttrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Midttrafiks transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Midttrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere kunderne i forbindelse med supportsager, behandle klagersager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Midttrafiks retlige forpligtelser. Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre sker for at sikre entydig identifikation af Midttrafiks kunder eller som journalnummer.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Modtagere af oplysninger kan være andre offentlige myndigheder, fx politimyndigheden ved anmeldelse af fraud eller lignende, samt Midttrafiks valgte betalingsløsninger.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet, og for at opfylde vores journaliseringspligt og bogføringspligt.