Behandling af oplysninger om repræsentantskabsmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Når du bliver valgt ind som repræsentantskabsmedlem/bestyrelsesmedlem hos Midttrafik, modtager Midttrafik dine almindelige oplysninger såsom navn og kontaktoplysninger fra regionen eller den kommune du er tilknyttet. Dit CPR-nummer afgiver du selv til Midttrafik via et fysisk skema på det første møde.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Vi behandler dit navn, adresse, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, arbejdsplads, titel og CPR-nummer.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Midttrafik bruger almindelige oplysninger ifm. administration af repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, herunder til indkaldelse, dagsordener og referater. Vi bruger oplysninger om CPR-nummer til at udbetale honorar og kørselsgodtgørelse til din Nemkonto i forbindelse med dit virke som repræsentantskabsmedlem/bestyrelsesmedlem hos Midttrafik.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Nej.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.