Billetkontrol: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Hvis du bliver mødt af en kontrollør i bussen, og du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Fødselsdato, navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, e-mail, billede af dit ID og din underskrift.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Hvis du bliver mødt af en kontrollør i bussen, og du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger for at: Udføre billetkontrol, udstede kontrolafgift til kunder uden gyldig rejsehjemmel, yde sagsbehandling af eventuelle klager over kontrolafgifter samt opkræve og inddrive kontrolafgifter og gebyrer, samt videregive oplysningerne til videre inddrivelse eller ankenævnsbehandling
Hvad er retsgrundlaget? Midttrafiks udstedelse af kontrolafgifter er omfattet af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c samt lov om trafikselskaber §29. Midttrafiks behandling af klagesager er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Hvis du ikke betaler din kontrolafgift, videregiver vi dine oplysninger til Aarhus Kommune som sender ubetalte afgifter videre til Gældsstyrelsen.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet og for at opfylde vores journaliseringspligt.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.