Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Se åbningstider under Kundeservice)

Skriv til os eller chat med os

Billetkontrol: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

.
.
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?
Hvis du bliver mødt af en kontrollør i bussen, og du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?
Fødselsdato, navn, adresse, cpr-nummer, din underskrift.
Hvad bruger vi oplysningerne til?
Udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.
Hvad er retsgrundlaget?
Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.e – offentlig myndighedsudøvelse.
Er der andre modtagere af dine oplysninger?
Hvis du ikke betaler din kontrolafgift videregiver vi dine oplysninger til Aarhus Kommune, der foretager rykkerprocedure og til SKAT, som kan inddrive fordringen.