Chauffører hos Flextrafik, Midttrafik: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

. .
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Midttrafik indhenter dine oplysninger, når du udfører chaufføropgaver som led i din ansættelse hos en vognmand, der indgår i et kontraktforhold med Midttrafik. Dine oplysninger indhentes desuden, når den vognmand du er ansat hos, indberetter eller følger op på hændelser, som du er involveret i.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Når du som chauffør betjener en Midttrafik kontraktvogn, indsamler og behandler Midttrafik oplysninger om din position via et flådestyringssystem, som er installeret i vognen. I forbindelse med opfølgning på kontrakt, hændelser og kundehenvendelser, indsamler Midttrafik desuden oplysninger om dit fulde navn samt øvrige oplysninger som er relevante for sagen.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at sikre en stabil Flextrafik-drift samt at følge op på kontrakt, hændelser og kundehenvendelser.
Hvad er retsgrundlaget? Indsamling og behandling af positionsdata sker som led i Midttrafiks forpligtelse som offentligt trafikselskab og er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For så vidt angår indsamling og behandling af oplysninger i forbindelse med opfølgning på kontrakt, hændelser og kundehenvendelser, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? I forbindelse med hændelser, videregiver vi i visse tilfælde dine oplysninger til relevante myndigheder.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.