Chauffører i Midttrafiks busser: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

. .
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Midttrafik indhenter dine oplysninger, når du udfører dine arbejdsopgaver som chauffør som led i din ansættelse hos et busselskab der indgår i et kontraktforhold med Midttrafik. Visse oplysninger indsamler vi automatisk via udstyr i busserne, imens andre udleveres til os gennem din arbejdsgiver eller dig selv.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Realtid: Når du som chauffør betjener en bus med installeret realtidsudstyr der kører for Midttrafik, indsamler og behandler Midttrafik oplysninger om dit chaufførnummer og din position. Videoovervågning: Der er installeret videoovervågningsudstyr i busser der kører for Midttrafik. Midttrafik behandler i den forbindelse oplysninger om dig, som fremgår af optagelserne fra de videoovervågede områder. Dette kan omfatte almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det videoovervågede område, strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne samt følsomme personoplysninger, hvis man via optagelserne eksempelvis kan udlede oplysninger om dit helbred, din religion, din seksualitet, etnicitet eller særlige fysiske kendetegn som kan identificere, at det er dig. Midttrafik er dataansvarlig for optagelserne i de busser hvor Midttrafik selv har installeret udstyret. I øvrige busser, hvor busselskabet selv har installeret videoovervågningsudstyr, er det pågældende busselskab selv dataansvarlig for optagelserne. Se kriterier for videregivelse af dine oplysninger nedenfor. Kommunikation med Midttrafik: Midttrafik indhenter en række almindelige oplysninger om dig, hvis du vælger at oprette dig som bruger og benytte Midttrafiks ChaufførNet til bl.a. at kommunikere med Midttrafik. Ligeledes behandler vi almindelige oplysninger om dig, når du indmelder driftsforstyrrelser via Midttrafiks systemer. Uddannelsesopfølgning: I forbindelse med kontraktopfølgning med busselskaber, indhenter Midttrafik oplysninger om din uddannelsesaktivitet via det busselskab du er ansat hos. Dette omfatter bl.a. oplysninger om dit navn, rejsekort-ID, stillingsbetegnelse, ansættelsesdato, hvilke kurser du har deltaget i samt hvorvidt du er faglært.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sikre en stabil busdrift, et højt serviceniveau samt troværdig trafikinformation til Midttrafiks kunder. Hvad angår videoovervågning, foretages overvågningen til tryghedsskabende og kriminalpræventive formål. Videomaterialet bruges af politiet ifm. opklaring af kriminelle handlinger.
Hvad er retsgrundlaget? Midttrafiks indsamling og behandling af oplysninger om position, beskeder og hændelser, sker som led i Midttrafiks forpligtelse som offentligt trafikselskab og er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Midttrafiks lovmæssige grundlag for indsamling af uddannelsesrelaterede oplysninger om dig, skal findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktopfyldelse. Det lovmæssige grundlag for indsamling og behandling af videomateriale, sker med hjemmel i lov om tv-overvågning, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens §8. Eventuel videregivelse til politiet sker i overensstemmelse med lov om tv-overvågning og databeskyttelseslovens §8. Midttrafiks indsamling og behandling af dine oplysninger, når du opretter en bruger og benytter ChaufførNet, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Midttrafik.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? I tilfælde hvor der er dokumenteret kriminelle handlinger på videomaterialet, videregives det til politiet ved anmodning.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet og for at opfylde vores journaliseringspligt.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.