Flextrafik - Handicapkørsel: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Som led i Midttrafiks udbudte tjeneste Flextrafik - Handicapkørsel behandler Midttrafik dine oplysninger, som indsamles gennem din kommune som visiterer dig til handicapkørsel, CPR-registeret eller direkte fra dig selv.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig og hvad er vores retsgrundlag? Behandlingen af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen. For så vidt angår Midttrafiks behandling af almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om dine ture (til-/fra-adresser, tidspunkter osv.), dine betalinger mv. sker den med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og c samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af dit CPR-nummer, sker det med hjemmel i persondatalovens §11, stk. 1. For så vidt angår Midttrafik behandling af følsomme personoplysninger om dig, herunder relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemidler, særlig behov osv.), sker den med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og c. Behandlingsgrundlaget for udsendelse af sms-påmindelser samt optagelse af telefonsamtaler er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Formålet med behandling af dine oplysninger er, at Midttrafik som trafikselskab skal kunne oprette og administrere dit kundeforhold i Flextrafik, herunder udførsel af kørsel, varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel, betaling for dine ture, behandling af klager, din eventuelle oprettelse som selvbetjeningskunde med mulighed for bestilling af ture, udsendelse af påmindelser om dine bestilte ture samt afregning med Midttrafiks bestillere. Midttrafiks formål med behandling af dit CPR-nummer er at sikre entydig identifikation af dig som kunde og at vores oplysninger om dig er ajourførte i forbindelse med bl.a. kørsel, opkrævning og afregning. Midttrafik behandler desuden dine oplysninger i forbindelse med kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel samt for at overholde vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen. Formålet med Midttrafiks optagelse af telefonsamtaler er uddannelse af medarbejdere og til brug for dokumentation i eventuelle tvister.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Midttrafik deler dit navn samt afhentningssted og destination med den vognmand, som skal udføre kørslen. Vi deler desuden din alder og dit køn med vognmanden, så den chauffør der skal udføre kørslen, nemmere kan identificere dig i afhentningssituationen. Dit CPR-nummer vil ikke blive oplyst til chaufføren og vi videregiver kun dit telefonnummer, hvis du har givet os lov til det. Midttrafik deler desuden dine oplysninger med din bopælskommune. I forbindelse med udførelse af betaling, videregiver vi dine betalingsoplysninger til NETS og Dandomain (oplysninger om betalingskort opbevares ikke af Midttrafik). I tilfælde af ubetalt gæld, videregiver Midttrafik dine oplysninger til Opkrævningen hos Aarhus Kommune. Hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet, kan vi også dele dine oplysninger med relevante regionale trafikselskaber. Derudover anvender Midttrafik databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vores vigtigste databehandler af FlexDanmark som er ejet af de danske trafikselskaber. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer der understøtter flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Midttrafik åbningstid. Databehandlere er underlagt skriftlig databehandleraftale og må kun handle efter Midttrafiks instruks.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Korrespondancer og dokumenter opbevares i vores journalsystemer indtil disse ikke længere har retlig betydning for Midttrafik, og som minimum indtil de er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Oplysninger om dine ture, afregning mv. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig. Hvis du har givet samtykke til at vi optager en telefonsamtale, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os direkte pr. telefon. Du kan også under samtalen fortryde dit samtykke og forlange, at samtalen slettes. Optagede telefonsamtaler slettes altid efter 90 dage. Hvis du har givet samtykke til at vi sender sms-påmindelser om kørsel til dig, kan du ligeledes altid trække dit samtykke tilbage ved at ringe til os eller via din profil på midttrafik.flextrafik.dk eller Flextrafik-appen.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.