Hittegods: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi indhenter dine oplysninger, når du afhenter din bortkomne genstand hos Midttrafik Kundecenter.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Navn, fødselsdato og underskrift.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Vi bruger dine oplysninger i det tilfælde, at udlevering af en bortkommen genstand er sket til en uretmæssig ejer.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Nej
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.