Kundehenvendelser via Facebook: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Midttrafik følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar med Facebook, og Midttrafik forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, inden du besøger Facebooksiden. Vi forsøger sammen med andre offentlige myndigheder og virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook om reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Midttrafik har forsøgt at indgå en aftale om fælles dataansvar med Facebook om fordelingen af dataansvaret for de oplysninger, som kunder/borgere indtaster via Midttrafiks Facebookside.

Facebook har i den forbindelse offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde her.

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?
Når du kontakter os på vores Facebookside eller Messenger

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?
Midttrafik har valgt at begrænse sin brug af Facebook til kun at modtage simple forespørgsler, som indeholder få almindelige oplysninger fx navn og spørgsmål til vores trafiktjenester. Dette udmøntes ved, at vi i Facebook Messenger opfordrer vores kunder eller besøgende til at undlade at sende private oplysninger til os. I stedet henviser vi til Midttrafiks webformular.

Derudover har Midttrafik lavet denne oplysningstekst til vores Facebookside, så de besøgende kan se, at der indsamles oplysninger af Facebook, når de besøger og bruger Midttrafiks Facebookside.

Vi modtager dit navn, kontaktoplysninger og eventuelle personoplysninger, som du sender til os. Midttrafik kan derfor behandle oplysninger om, at du:

  • liker vores Facebookside
  • kommenterer på eller deler vores opslag
  • har besøgt vores Facebookside
  • kontakter os på Messenger

Facebook anvender Facebook Indblik på vores Facebookside til at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd. Du kan læse om, hvordan Facebook behandler dine oplysninger, i Facebooks privatlivspolitik og cookiepolitik.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Vi behandler dine oplysninger, for at vi som trafikselskab kan yde den bedste service i forhold til vores trafiktjenester og kommunikere med dig på en platform, der passer til dig. Facebook behandler dine oplysninger for blandt andet at forbedre sit reklamesystem og til at indsamle statistikker om besøgendes adfærd.

Hvad er retsgrundlaget?
De indsamlede oplysninger behandles som led i vores offentlige myndighedsudøvelse, for at vi kan varetage vores transportopgaver som trafikselskab. Vores behandlingshjemmel er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Facebook indsamler oplysninger for at forfølge Facebooks legitime interesser efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og efter at have indhentet samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
Vi deler dine oplysninger med vores databehandler Falcon.io, men vi deler på intet tidspunkt dine oplysninger med andre. Facebooks kontaktoplysninger er Facebook Ireland Ltd., 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, CVR-nummer: 462932. Facebook kan blandt andet dele oplysninger med Facebooks partnere, annoncører, målingspartnere og forskere. Facebook kan overføre dine oplysninger til Facebook i USA. Facebook er i den forbindelse certificeret under EU-US Privacy Shield-ordningen.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger i indeværende måned + 1 måned. Facebook placerer cookies på dit udstyr, når du besøger vores Facebookside. Disse cookies indeholder unikke identifikationskoder, der forbliver aktive i op til to år, hvis de ikke bliver slettet forinden.

Hvilke rettigheder har du?
Du kan læse mere om dine rettigheder i vores overordnede privatlivspolitik på https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/. Når du er Facebookbruger, kan du ændre dine private indstillinger, hvis du ønsker at ændre i Facebooks behandling af dine oplysninger. Du kan se Facebooks privatlivspolitik her: https://www.facebook.com/about/privacy#. Du kan se Facebooks cookiepolitik her: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Hvem kan du kontakte?
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger på Facebook, skal du kontakte Facebook. Hvis du mener, at vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.