Midttrafik live-app (Midttrafik Live): Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?
Midttrafik Live kræver ingen brugeroprettelse. Vælger du favoritbusser eller -stoppesteder i applikationen, gemmes oplysninger lokalt på din enhed. Midttrafik live indeholder en liveservice, hvor Midttrafik har adgang til visse anonyme, statistiske oplysninger om brugeradfærd på applikationen. De oplysninger, som indhentes, er, hvad der klikkes på, hvor længe applikationen benyttes, og fra hvilken enhed og teleudbyder applikationen benyttes. Disse oplysninger indhentes med henblik på at optimere din oplevelse som bruger og sker på grundlag af samtykke.

Midttrafik live indhenter oplysninger om din placering, med det formål, at du kan se hvor du befinder dig i forhold til busserne på kortet i appen. Når du downloader appen, kan du undlade at give den adgang til dine lokationsoplysninger. Hvis du vælger at acceptere, at appen har adgang til dine lokationsoplysninger, har du altid mulighed for at fjerne adgangen igen under telefonenes indstillinger. Midttrafik Live indhenter desuden din IP-adresse, hvorfra du tilgår Midttrafik live, med det formål at kunne følge op på evt. bevidste forsøg på at overbelaste Midttrafik lives servere. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke blot ved at slette Midttrafik live-appen fra din telefon eller tablet. 

Dine oplysninger deles ikke med andre.

Hvad er retsgrundlaget?
Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Opbevaringsperiode
Lokationsoplysninger behandles udelukkende under brugersessionen og opbevares ikke efterfølgende.

Din IP-adresse slettes efter en uge.

Dine rettigheder
Når du registreres i forbindelse med brug af appen, har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. For at høre mere om dine rettigheder eller påberåbelse heraf, kan du kontakte organisationens DPO (Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver) ved brug af følgende kontaktoplysninger:

DPO Danmark
E-mail: DPO-midttrafik@dpo-danmark.dk
Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Tlf.: 77 34 46 00

Dataansvarlig
Midttrafik er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger i applikationen Midttrafik live. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med anvendelse af applikationen. I tilfælde af at du ønsker at kontakte Midttrafik i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, kan det gøres via følgende kontaktoplysninger:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Tlf.: 87408200

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.