Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Se åbningstider under Kundeservice)

Skriv til os eller chat med os

Midttrafik live: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?
Midttrafik Live kræver ingen brugeroprettelse. Vælger du favoritbusser eller -stoppesteder i applikationen, gemmes oplysninger lokalt på din enhed. Midttrafik Live indeholder en liveservice, hvor Midttrafik har adgang til visse statistiske oplysninger om brugeradfærd på applikationen. De oplysninger, som indhentes, er, hvad der klikkes på, hvor længe applikationen benyttes, og fra hvilken enhed og teleudbyder applikationen benyttes. Disse oplysninger indhentes med henblik på at optimere din oplevelse som bruger og sker på grundlag af samtykke.

Dine rettigheder
Når du registreres i forbindelse med brug af appen, har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. For at høre mere om dine rettigheder eller påberåbelse heraf, kan du kontakte organisationens DPO (Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver) ved brug af følgende kontaktoplysninger:

REVI-IT
E-mail: dpo-midttrafik@REVI-IT.dk
Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Tlf.: 77 34 46 00

Dataansvarlig
Midttrafik er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger i applikationen Midttrafik Live. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med anvendelse af applikationen. I tilfælde af at du ønsker at kontakte Midttrafik i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, kan det gøres via følgende kontaktoplysninger:

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg

Tlf.: 87408200

Læs mere om Midttrafiks privatlivspolitik og dine rettigheder