Pensionistkort - ansøgning om refusion: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi bruger kun de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Oplysningerne omfatter navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer samt underskrift.
Hvad bruger vi oplysningerne til? De indsamlede oplysninger behandles som led i offentlig myndighedsudøvelse i det omfang de bruges til varetagelse af Midttrafiks transportopgaver. Derudover behandles oplysninger for at Midttrafik skal kunne yde den bedst mulige service som trafikselskab, eksempelvis for at kunne behandle din henvendelse til os samt udbetale refusion til din NemKonto.
Hvad er retsgrundlaget? Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c + e. Her fremgår det, at der er tale om en lovlig behandling, såfremt behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse. Databeskyttelsesloven §11, stk. 1 så vi som offentlig myndighed kan behandle oplysninger om CPR-nr. med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Midttrafik videregiver ikke dine oplysninger.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet og for at opfylde vores bogføringspligt.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.