Midttrafiks behandling af Rejsekort-oplysninger: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Midttrafik modtager i visse tilfælde oplysninger om kunders Rejsekort-oplysninger fra Rejsekort & Rejseplan A/S til brug for Midttrafiks egne behandlingsformål for at kunne betjene og administrere kunderne i rejsekort-forhold. I relation til Rejsekort Erhverv, kan Midttrafik i visse tilfælde indhente oplysninger direkte hos kunden eller via www.virk.dk.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? De oplysninger vi behandler, kan omfatte de seneste løbende 13 måneders rejsehistorik, oplysninger om kundernes navn, fødselsdato og kontaktoplysninger, oplysninger om kundernes rejsekort samt tank-op- og fornyelsesaftaler. I relation til Rejsekort Erhverv, kan oplysningerne i visse tilfælde også omfatte årsregnskab og ejerskabsforhold.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Formålet med Midttrafiks indsamling af kunders Rejsekort-oplysninger er at varetage Midttrafiks offentlige myndighedsudøvelse som trafikselskab og for at overholde Midttrafiks retlige forpligtelser i forbindelse med kontrolafgiftssager, billetkontrol, inddrivelsessager, kundeklager, rejsetidsgarantisager, økonomisager og ankenævnssager. I relation til Rejsekort Erhverv, er formålet med at indhente oplysninger om virksomhedens årsregnskab og ejerskabsforhold, at foretage en kreditvurdering af virksomheden.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Modtagere af oplysninger kan være inkassobureauer, andre offentlige myndigheder, fx ankenævn, SKAT, kommuner og politimyndigheden. I relation til Rejsekort Erhverv, videregives oplysninger om årsregnskab og ejerskabsforhold ikke.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet, og for at opfylde Midttrafiks journaliseringspligt og bogføringsformål.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.