Udstedelse af Ungdomskort fra Midttrafiks Kundecenter: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Som led i Midttrafiks udbudte tjeneste Udstedelse af Ungdomskort fra Midttrafiks kundecenter, behandler Midttrafik oplysninger om dig, når du ønsker at bestille og købe ungdomskort som rejsehjemmel.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? I forbindelse med udstedelse af ungdomskort fra Midttrafik Kundecenter, indsamler og behandler Midttrafik oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, betalingsoplysninger, telefonnummer samt oplysninger om zoner og gyldighedsperiode.
Hvad bruger vi oplysningerne til? De indsamlede oplysninger behandles som led i Midttrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Midttrafiks transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Midttrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere kunderne i forbindelse med supportsager samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Midttrafiks retlige forpligtelser.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 .
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Oplysningerne deles med Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte via www.ungdomskort.dk hvorefter kunderne kan bestille Ungdomskort hos Midttrafik på www.mitungdomksort.dk. Visse oplysninger deles med Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte i bestillingssystemet på www.ungdomskort.dk efter bekendtgørelse om Ungdomskort. Oplysninger videresendes endvidere til Trafiksstyrelsen.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet og for at opfylde vores journaliseringspligt og bogføringsformål.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.