Videooptagelser i busserne: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Der er installeret videoovervågningsudstyr i busser der kører for Midttrafik. For de busser hvor Midttrafik selv har installeret udstyr gælder, at Midttrafik er dataansvarlig. For øvrige busser gælder, at busselskabet som ejer bussen og selv har installeret videoovervågningsudstyr, er dataansvarlig.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Vi behandler oplysninger om dig, som fremgår af optagelserne fra det videoovervågede område. Det kan omfatte almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det videoovervågede område, strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne samt følsomme personoplysninger, eksempelvis at man via optagelserne kan udlede oplysninger om dit helbred, din religion, din seksualitet, etnicitet eller særlige fysiske kendetegn, som kan identificere, at det er dig.
Hvad bruger vi oplysningerne til? Videoovervågning foretages til kriminalpræventive formål og videomaterialet bruges af politiet ifm. opklaring af kriminelle handlinger.
Hvad er retsgrundlaget? Det lovmæssige grundlag for behandlingen sker med hjemmel i lov om tv-overvågning, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens §8. Eventuel videregivelse til politiet sker i overensstemmelse med lov om tv-overvågning og databeskyttelseslovens §8.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? I tilfælde hvor der er dokumenteret kriminelle handlinger på videomaterialet, videregives det til politiet ved anmodning.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er beskrevet.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.