Gyldighed for busbilletter i DSB og GoCollective tog og togbilletter i bus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

headline here
Brug af billet fra Midttrafik i tog

Du kan ikke rejse med DSB eller GoCollective tog på enkeltbilletter, klippekort eller øvrige billetter, der er købt af Midttrafik, hverken app, print-selv-billet, billet købt hos chaufføren eller fra Midttrafiks billetautomater eller pensionistkort. Det vil dog være muligt at rejse med toget på pendlerkort købt hos Midttrafik (Midttrafik app eller Rejsekort). Rejsekort er også gyldigt i både bus og tog.

Opdateret 30. oktober 2020

headline here
Brug af togbillet i busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

Du kan rejse med bus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner på din togbillet, hvis det er i forbindelse med én fremadskridende rejse i mellem fra og til zone.

Ovenstående gælder dog ikke for billetter, der er udstedt af DSB's udenlandske samarbejdspartnere eller DSB Orange samt nogle typer specialbilletter fra DSB eller GoCollective. Tjek handelsbetingelser for din billet, om den er gyldig til bus.

Mellem flere regioner

Hvis du har en billet fra DSB/GoCollective, kan du også rejse med bus og letbane, hvis der findes en direkte rute mellem togbillettens start- og slutzone. Du må også rejse på direkte ruter mellem billettens start- eller slutzone og en DSB/GoCollective-station eller et DSB/GoCollective-omstigningsområde, som ligger mellem start- og slutzonen. Det vil sige, at billettens start- eller slutzone skal være den samme som bussens eller letbanens ene endepunkt. Rejsens andet endepunkt skal være en station på den togstrækning, som du har billet til.

Du må ikke stige af eller på bus eller letbane i mellemliggende zoner.

Du har fx en togbillet fra Vejle til Aarhus. Her må du tage rute 202 fra Vejle til Aarhus, eller rute 107 fra Horsens til Skanderborg eller rute 200 fra Skanderborg til Aarhus. Du må ikke tage rute 202 fra Horsens til Solbjerg, da Solbjerg ikke er togbetjent.

Du kan ikke bruge en cykelbillet fra DSB/GoCollective i bus eller letbane, så du skal købe ny billet til din cykel.

En cykelbillet fra DSB/GoCollective er gyldig til Lemvigbanen.

Bemærk at pr. 18. marts 2018 blev omstigningsområdet på togrejser mellem Midttrafiks område og det øvrige Jylland samt Fyn blive reduceret til én zone (fx zone 301 i Aarhus).

Print-selv-billetter

Hvis du vil bruge en print-selv-billet (en billet, du selv har udskrevet fra DSB's hjemmeside) i Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner i forlængelse af din togrejse, skal en række betingelser være opfyldt.

Læs mere om print-selv-billetter

Opdateret 18. marts 2018

headline here
Omstigning på togbillet

Samarbejdet mellem bus, letbane og tog betyder, at du kan omstige til bus og letbane i omstigningszonen/-zonerne på en togbillet. 

  • Er billetten på 1-3 zoner er den kun gyldig til én fremadskridende sammenhængende rejse (inkl. evt. busskift) fra start- til slutzone
  • Er billetten på 4 zoner eller mere gælder bustilslutning hele gyldighedsdagen i de zoner, der fremgår af billetten

Du kan se omstigningszoner på billetten eller kortet. Ovenstående gælder dog ikke for billetter, der er udstedt af DSB's udenlandske samarbejdspartnere eller DSB Orange samt nogle mobilbilletter. Omstigningszone(r) skal fremgå af billetten.

Opdateret 18. december 2020

headline here
Tog+ billetter og kort

DSB og GoCollective kan udstede specielle Tog+ billetter og -kort.

Tog+ billetter og -kort udstedes til udvalgte togstrækninger og er inklusive en tilslutningsrejse i bus eller letbane på strækninger, hvor der ikke kører tog.

Alle Tog+ billetter og -kort skal bruges til den rejse, der står på billetten eller kortet.