Dyr

Du kan medbringe små hunde, katte og andre dyr i alle busser og Letbanen uden betaling, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende på dit skød, og hvis de bliver i tasken under hele rejsen. 

Bybusser

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, må ikke medtages i bybusser.

Øvrige busser

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, kan medtages i øvrige busser til børnepris. Hunde skal altid holdes i kort snor og må ikke genere de øvrige rejsende eller svine i bussen. Dyr må ikke sidde på sæderne. Chaufføren kan afvise at tage et dyr med, hvis chaufføren vurderer, at dyret kan genere de øvrige rejsende.

Letbanen

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, kan medbringes til børnepris. Dette gælder ikke på strækningen Skolebakken - Universitetshospitalet i myldretiden (7.00 - 9.00 og 15.00 - 17.00 på hverdage). Hunde skal altid holdes i kort snor og må ikke genere de øvrige rejsende eller svine i Letbanen. Dyr må ikke sidde på sæderne. 

Midtjyske Jernbaner

Hunde og andre mindre dyr må gerne medbringes i toget. Her gælder det, at til hunde, der ikke kan være i en taske/transportkasse, skal der købes en børnebillet. Er dyrene til gene for de øvrige rejsende, kan togets personale beslutte, at dyret ikke må være i toget.

Førerhunde/servicehunde

Førerhunde, der er forsynet med skiltet "Manden med den hvide stok", må medtages gratis i alle busser. Dette gælder også servicehunde, som bærer ID-vest. Ejeren skal kunne vise særlig ID-kort.