Forbehold og gyldighed

headline here
Forbehold

Midttrafik tager forbehold for fejl i rejsereglerne og forbeholder sig ret til at foretage ændringer af rejsereglerne uden yderligere varsel.

headline here
Gyldighed

Rejsereglerne er generelt gyldige fra den 1. september 2015 og indtil næste ændring. Det fremgår af den enkelte rejseregel, hvis den er ændret efter 1. september 2015.