Refusion og erstatning

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Pendlerkort

Refusionsregler

Hvis du ønsker at få refunderet dit pendlerkort inden endt gyldighed, skal du være opmærksom på, at det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Hvis du fx vil have refunderet et kort med 15 dage tilbage, vil du få refunderet prisen for 15 - 8 = 7 dage.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Pendlerkort købt i Midttrafik app refunderes ved skriftlig henvendelse til Midttrafik

Refusionen beregnes fra dagen efter den skriftlige henvendelse er udfyldt.

Pendlerkort og pendler kombi refunderes via Rejsekort.dk

 

Refusion af pendlerkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende ikke-planlagte*) driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pendlerkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt pendlerkort på Midttrafik App eller rejsekort, der benyttes til Midttrafiks ruter til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Driftsforstyrrelsen skal have betyder, at du ikke har kunnet benytte pendlerkortet til din daglige pendlerstrækning - herunder at evt. alternativer - fx letbane eller regionale ruter også har været ramt af driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af sammenhængende dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Refusionen kan først søges, når driftsforstyrrelsen er ophørt, og skal søges senest inden 6 måneder via nedenstående formular.

Refusionen gives i form af pendlerklip med samme antal zoner, som pendlerkortet er udstedt til. Man får et pendlerklip pr. kalenderdag, der har været driftsforstyrrelse. Pendlerklippene tildeles en konto i Midttrafik App.

*) Planlagte og varslede vedligeholdelsesarbejder på tog- og letbanetrafikken, samt planlagte og varslede omkørsler for busser grundet vejarbejde o.l. er ikke omfattet af ovenstående regler.

Formular til refusion af pendlerkort ved længere driftsforstyrrelser

headline here
Pensionistkort

Refusionsregler

Pensionistkort (385 kr./år) gyldigt i kommunerne Herning, Randers, Struer og Holstebro refunderes ikke.

Pensionistkort i øvrige kommuner refunderes af Midttrafik. 

Hvis du vil refundere et pensionistkort inden endt gyldighed, koster det et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Eksempel: Du refunderer et kort som har 15 dage tilbage. Her refunderes for 15 dage - 8 dage = 7 dages pris. 

Ønsker du at få refunderet et pensionistkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Hent skema til refusion af pensionistkort (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att. Pensionistkort

Undtagelser for refusion

Pensionistkort refunderes ikke hvis:

 • Der er udstedt et erstatningskort.
 • Pensionistkortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydelig/ulæselig.

 

Refusion af pensionistkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende ikke-planlagte*) driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pensionistkort**) efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt pensionistkort fra Midttrafik til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Driftsforstyrrelsen skal have betydet, at du ikke har kunnet benytte pensionistkortet. Dette defineres ved, at det nærmeste stoppested ved din bolig ikke har været betjent som følge af driftsforstyrrelserne.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af sammenhængende dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Kravet kan først indgives, når pensionistkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb ved benyttelse af skema, som der linkes til nedenstående.

*) Planlagte og varslede vedligeholdelsesarbejder på tog- og letbanetrafikken, samt planlagte og varslede omkørsler for busser grundet vejarbejde o.l. er ikke omfattet af ovenstående regler.

**) Pensionistkort (385 kr./år) gyldigt i kommunerne Herning, Randers, Struer og Holstebro refunderes ikke.

Formular til refusion af pensionistkort ved længere driftsforstyrrelser

headline here
Ungdomskort

Refusionsregler

Ønsker du at få dit Ungdomskort refunderet efter 1. februar, skal du kontakte Midttrafik Kundeservice telefonisk på 70 210 230 og opgive dit CPR-nummer, navn og adresse. 

Vi refunderer tidligst dit kort fra den dag, du ringer til os. Det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. 

Refusionsbeløbet bliver overført til din NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto, kan du kontakte din bank for at få hjælp

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit CPR-nummer i CPR-registeret. Vi videregiver ikke dit CPR-nummer til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du kan også få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Refusion af Ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende ikke-planlagte*) driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit ungdomskort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt ungdomskort fra Midttrafik, der benyttes til Midttrafiks ruter til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Driftsforstyrrelsen skal have betyder, at du ikke har kunnet benytte ungdomskortet til din daglige pendlerstrækning (hjem-uddannelsessted) - herunder at evt. alternativer - fx letbane eller regionale ruter også har været ramt af driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af sammenhængende dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Refusionen kan først søges, når driftsforstyrrelsen er ophørt, og skal søges senest inden 6 måneder via nedenstående formular.

Refusionen gives i form af pendlerklip med samme antal zoner, du har mellem hjem og uddannelsessted. Man får et pendlerklip pr. kalenderdag, der har været driftsforstyrrelse. Pendlerklippene tildeles en konto i Midttrafik App.

*)Planlagte og varslede vedligeholdelsesarbejder på tog- og letbanetrafikken, samt planlagte og varslede omkørsler for busser grundet vejarbejde o.l. er ikke omfattet af ovenstående regler.

Formular til refusion af ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.