Funktionsnedsættelser og handicap

headline here
Kunder med funktionsnedsættelser

Plustur og flexbus

Legitimationskort fra Dansk Blindesamfund og ledsagerkort

Blinde og svagtseende med gyldigt legitimationskort fra Dansk Blindesamfund og en eventuel ledsager må rejse på hver sin børnebillet (enkeltbilletter, tilkøb, dagsbillet, lufthavnsbusser, 24, 48 og 72 timers billetter samt Smukfest busbillet). Ordningen gælder endvidere ved børneklippekort*) i Midttrafik app. Rabatten opnås ikke ved køb af pendlerkort.

*) Det gælder ikke for pendlerklippekort, som er et særligt pendlerprodukt.

Samme regler gælder for bevægelseshæmmede og psykisk udviklingshæmmede med et gyldigt legitimationskort (Ledsagerkort) fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Førerhunde og servicehunde må tages med gratis. Dette gælder også for hunde under oplæring, som bærer et gult dækken, der er mærket med sommerfugl og Dansk Blindesamfund.

headline here
Hjælpemidler

Flextur

Vi medtager gerne hjælpemidler, fx rollatorer*, manuelle og elektriske kørestole . Vi tager højest to manuelle kørestole eller to hjælpemidler med pr. tur. Dog kan der maks. medtages én elektrisk kørestol pr. bestilling. Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke medtage benzindrevne crossere.

*Hvis du medtager en rollator, der ikke kan klappes sammen, skal du bestille din tur med en manuel kørestol i stedet.

Alle hjælpemidler skal kunne fastspændes i bilen. Det betyder fx, at din elektriske kørestol/crosser skal have ”øjne/kroge” som bespændingerne kan sidde fast i.

Hvis der medtages mere end ét hjælpemiddel, opkræves der betaling svarende til din egenbetaling.

Det er chaufførens opgave at betjene liften på bilen. Medbringer du elektrisk kørestol eller el crosser, skal du selv manøvrere ind og ud af vognen, samt til og fra. Er du ikke i stand til dette, skal du medbringe en ledsager, som kan hjælpe. I de tilfælde hvor hjælpemidlet nemt kan betjenes bag på stolen med et skubbehåndtag, kan chaufføren hjælpe ind og ud af vognen, samt til og fra. Chaufføren har ansvaret for, at elektriske kørestole, el crossere, kørestole og kørestolsbrugere er spændt fast.

Kørestol

Din kørestol må maks. måle 80 cm (bredde) x 140 cm (længde), og den samlede vægt for dig og kørestolen må ikke overstige 300 kg. Kørestolen skal også kunne fastspændes under kørslen med sikkerhedsselerne i liftvognen. Hvis kørestolen ikke kan fastspændes med liftvognens sikkerhedsseler, kan Midttrafik ikke tilbyde kørslen.

Plustur

Vi medtager gerne hjælpemidler, fx rollatorer*, manuelle og elektriske kørestole. Vi tager højest to manuelle kørestole eller to hjælpemidler med pr. tur. Dog kan der maks. medtages én elektrisk kørestol pr. bestilling. Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke medtage benzindrevne crossere.

*Hvis du medtager en rollator, der ikke kan klappes sammen, skal du bestille din tur med en manuel kørestol i stedet.

Alle hjælpemidler skal kunne fastspændes i bilen. Det betyder fx, at din elektriske kørestol/crosser skal have ”øjne/kroge” som bespændingerne kan sidde fast i.

Det er chaufførens opgave at betjene liften på bilen. Medbringer du elektrisk kørestol eller el crosser, skal du selv manøvrere ind og ud af vognen, samt til og fra. Er du ikke i stand til dette, skal du medbringe en ledsager, som kan hjælpe. I de tilfælde hvor hjælpemidlet nemt kan betjenes bag på stolen med et skubbehåndtag, kan chaufføren hjælpe ind og ud af vognen, samt til og fra. Chaufføren har ansvaret for, at elektriske kørestole, el crossere, kørestole og kørestolsbrugere er spændt fast.

Kørestol

Din kørestol må maks. måle 80 cm (bredde) x 140 cm (længde), og den samlede vægt for dig og kørestolen må ikke overstige 300 kg. Kørestolen skal også kunne fastspændes under kørslen med sikkerhedsselerne i liftvognen. Hvis kørestolen ikke kan fastspændes med liftvognens sikkerhedsseler, kan Midttrafik ikke tilbyde kørslen.

Flexbus

Vi medtager gerne hjælpemidler, fx rollatorer*, manuelle og elektriske kørestole. Vi tager højest to manuelle kørestole eller to hjælpemidler med pr. tur. Dog kan der maks. medtages én elektrisk kørestol pr. bestilling. Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke medtage benzindrevne crossere.

*Hvis du medtager en rollator, der ikke kan klappes sammen, skal du bestille din tur med en manuel kørestol i stedet.

Alle hjælpemidler skal kunne fastspændes i bilen. Det betyder fx, at din elektriske kørestol/crosser skal have ”øjne/kroge” som bespændingerne kan sidde fast i.

Ønsker du at medbringe mere end ét stk. bagage, skal du oplyse det ved bestillingen. Du betaler 22 kr. pr. ekstra stk. bagage, som du medbringer.

Det er chaufførens opgave at betjene liften på bilen. Medbringer du elektrisk kørestol eller el crosser, skal du selv manøvrere ind og ud af vognen, samt til og fra. Er du ikke i stand til dette, skal du medbringe en ledsager, som kan hjælpe. I de tilfælde hvor hjælpemidlet nemt kan betjenes bag på stolen med et skubbehåndtag, kan chaufføren hjælpe ind og ud af vognen, samt til og fra. Chaufføren har ansvaret for, at elektriske kørestole, el crossere, kørestole og kørestolsbrugere er spændt fast.

Kørestol

Din kørestol må maks. måle 80 cm (bredde) x 140 cm (længde), og den samlede vægt for dig og kørestolen må ikke overstige 300 kg. Kørestolen skal også kunne fastspændes under kørslen med sikkerhedsselerne i liftvognen. Hvis kørestolen ikke kan fastspændes med liftvognens sikkerhedsseler, kan Midttrafik ikke tilbyde kørslen.

Opdateret 26. juni 2023