Serviceniveau

Flextur, plustur og flexbus er offentlig servicetrafik, og det betyder, at der ikke kan ydes ekstra service til personer, som fx er demente, blinde, dårligt gående mm.

Har du eller en pårørende brug for ekstra service, skal I tage kontakt til hjemkommunen og høre, om du eller din pårørende kan blive visiteret til en af kommunens kørselstilbud, som tilbyder den ekstra service.

Du bliver kørt i taxa, liftbil eller personbil.

Du kan køre: 

  • Flextur mellem kl. 6.00 - 24.00, undtagen 24. og 31. december, eller når en tur vises på Rejseplanen
  • Plustur, når en tur vises på Rejseplanen
  • Flexbus, når en tur fremgår af køreplanen eller vises på Rejseplanen 

Flextur

Flextur er en samkørselsordning. Det betyder, at du vil kunne opleve at køre sammen med andre, der evt. skal hentes eller afleveres på turen. Det betyder også, at turen kan blive længere (og tage op til dobbelt så lang tid*) end den direkte vej fra A til B. Du betaler altid kun for den direkte vej. 

*) Små ture under 20 minutter vil dog maks. tage 20 minutter. 

Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen (eller hvor en almindelig taxi ville holde) på den adresse, du bestiller turen fra og til. Hvis du er gangbesværet, hjælper chaufføren gerne med ind- og udstigning i bilen samt fastspænding af eventuelle hjælpemidler, men du skal selv kunne komme til/fra bilen. 

Hvis din tur går til øer med kollektiv trafik (Fur og Venø), bliver du siddende i bilen og kommunen betaler for overfarten.

Hvis din tur går til øer uden kollektiv trafik (Tunø, Endelave, Anholt og Hjarnø), bliver du kørt til færgen og skal selv sørge for videre transport.

Hvis din tur går til Region Nordjylland, skal turen bestilles telefonisk. Du kan bestille både tur/retur hos Midttrafik, dog skal returrejsen bestilles samtidig med udrejsen. Hvis du kun bestiller en udrejse, skal returrejsen bestilles hos Nordjyllands Trafikselskab.

Hvis din tur går til Region Sydjylland, kan du bestille fra/til følgende kommuner:

  • Hedensted Kommune fra/til Vejle Kommune
  • Herning Kommune fra/til Billund Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune fra/til Varde eller Billund Kommune

Du kan ikke bestille flextur til Region Syddanmark fra andre kommuner i Region Midtjylland.

Turen skal bestilles telefonisk. Du kan bestille både tur/retur hos Midttrafik. Der er ikke krav om, at begge rejser skal bestilles samtidigt.

Plustur

Plustur er en samkørselsordning. Det betyder, at du vil kunne opleve at køre sammen med andre, der evt. skal hentes eller afleveres på turen. Det betyder også, at turen kan blive længere end den direkte vej fra A til B. Du betaler altid kun for den direkte vej.

Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen (eller hvor en almindelig taxi ville holde) på den adresse/det stoppested, du bestiller turen fra og til. Hvis du er gangbesværet, hjælper chaufføren gerne med ind- og udstigning i bilen samt fastspænding af eventuelle hjælpemidler, men du skal selv kunne komme til/fra bilen.

Flexbus

Flexbus er en samkørselsordning. Det betyder, at du vil kunne opleve at køre sammen med andre, der evt. skal hentes eller afleveres på turen. Det betyder også, at flexbussen ikke følger busruten, og at turen kan blive længere end den direkte vej fra A til B.

Flexbus kører fra stoppested til stoppested. Hvis du er gangbesværet, hjælper chaufføren gerne med ind- og udstigning i bilen samt fastspænding af eventuelle hjælpemidler, men du skal selv kunne komme til/fra bilen.

Opdateret 26. juni 2023