Refusion og erstatning

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Klippekort

Du kunne få dine ubrugte klip refunderet til og med 15. august 2019. Herefter kan du ikke længere få refusion.

Læs om klippekort i Midttrafik app

Opdateret 16. august 2019

headline here
Pendlerkort

Refusion af pendlerkort købt i Midttrafik  app eller via rejsekort
Hvis du ønsker at få refunderet dit pendlerkort inden endt gyldighed, skal du være opmærksom på, at det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Hvis du fx vil have refunderet et kort med 15 dage tilbage, vil du få refunderet prisen for 15-8 = 7 dage.
Ønsker du at få refunderet et pendlerkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få dette refunderet til fuld pris.

Pendlerkort købt i Midttrafik app refunderes ved skriftlig henvendelse til Midttrafik

Pendlerkort og pendler kombi refunderes via rejsekort.dk

Undtagelser for refusion
Periodekort refunderes ikke hvis:

  • Der er udstedt et erstatningskort
  • Periodekortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydeligt/ulæseligt.

Refusion af periodekort ved længere driftsforstyrrelser
Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit periodekort efter følgende retningslinjer:

  • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
  • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
  • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
  • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
  • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste periodekort til voksne.
  • Kravet kan først indgives, når periodekortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.


Beskadiget stamkort
Du kan få erstattet et beskadiget stamkort til dit periodekort, hvis du henvender dig hos Midttrafik Kundecenter

Du skal medbringe et vellignende foto, der opfylder kravene til pasfoto. 

Refusion/tilbagekøb af pap-periodekort samt erstatning af tabte eller mistede pap-periodekort
Du kan få refunderet restperioden på et gyldigt pap-periodekort hos Midttrafik Kundecenter. Refusionen beregnes fra den dag Midttrafik modtager dit periodekort og efter den rabat, som den brugte periode berettiger til. Beløb under 25 kr. refunderes ikke.

En refusion af et delvist brugt kort beregnes på følgende måde: Refusionen beregnes ud fra de første 30 dage af kortets gyldighed. For de første 3 dage, som periodekortet kunne have været brugt, trækkes et beløb svarende til 2 gange billetprisen pr. dag fra kortets samlede pris. For hver af de efterfølgende dage fratrækkes et beløb svarende til 5 % af resten af periodekortets pris.

Hvis periodekortet er gyldigt i mere end 30 dage/1 måned, kan du dog få fuld refusion for ikke-påbegyndte dage, der ligger ud over de 30 dage/1 måned.

Erstatningskort koster 50 kr. i administrationsgebyr. Du skal huske at medbringe ID og et nyt foto.

Midttrafik Kundecenter
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Opdateret 18. marts 2019

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.

headline here
Ungdomskort

Midttrafik betaler penge tilbage for dit Ungdomskort, hvis du ikke længere har brug for det. Der kræves, at der er mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode.

Send dit kort sammen med en anmodning om refusion til:

Midttrafik, Kortafdelingen
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Refusionsbeløbet vil blive overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto. Refusionsbeløbet beregnes fra den dag, Midttrafik modtager kortet – du vil dog altid skulle betale for mindst 30 dage, da det er en forudsætning for at få rabat.

Refusionsbeløbet fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 25 kr. Kort som returneres inden første gyldighedsdag refunderes uden ekspeditionsgebyr.