Refusion og erstatning

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Pendlerkort

Midlertidig særregel pga. Coronavirus/Covid-19

Normalt koster refusion af pendlerkort et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Denne regel er midlertidig ophævet for pendlerkort i Midttrafik app i perioden fra d. 19 september til og med d. 4. oktober. Det betyder, at vi i en midlertidig periode refunderer alle de dage, du har tilbage på dit pendlerkort.

Ønsker du at få dit pendlerkort refunderet, skal du udfylde denne formular 

Skriv i feltet til \"Spørgsmål, ris eller ros\", at du vil have refunderet dit pendlerkort.

Du kan kun benytte denne mulighed, hvis du har kortet i Midttrafik app. (Felterne \"Telefonmodel\" og \"Version\" kan du blot udfylde med et \"x\").

Refusionen beregnes fra den dato, hvor du har udfyldt formularen. Der kan gå nogle dage, før dit pendlerkort bliver deaktiveret. Du må ikke bruge dit pendlerkort længere, når du har søgt om refusion. Gør du det alligevel mister du retten til refusion.

Hvis du har pendlerkortet på rejsekort, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter

Hvis du har pendlerkort i DSB app eller Arriva app, skal du kontakte dem

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Normale refusionsregler

Hvis du ønsker at få refunderet dit pendlerkort inden endt gyldighed, skal du være opmærksom på, at det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Hvis du fx vil have refunderet et kort med 15 dage tilbage, vil du få refunderet prisen for 15 - 8 = 7 dage.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Pendlerkort købt i Midttrafik app refunderes ved skriftlig henvendelse til Midttrafik

Pendlerkort og pendler kombi refunderes via rejsekort.dk

 

Refusion af pendlerkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pendlerkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pendlerkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Pensionistkort

Opdateret 5. august 2020

Fuldtidspensionistkort (365 kr./år) gyldigt i kommunerne Horsens, Randers, Struer og Holstebro refunderes ikke.

Deltidspensionistkort i øvrige kommuner refunderes af Midttrafik. Ønsker du at få refunderet et pensionistkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Hvis du vil refundere et pensionistkort inden endt gyldighed, koster det et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Eksempel: Du refunderer et kort som har 15 dage tilbage. Her refunderes for 15 dage - 8 dage = 7 dages pris. 

Ønsker du at få refunderet et pensionistkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Hent skema til refusion af pensionistkort (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att. Pensionistkort

Undtagelser for refusion

Pensionistkort refunderes ikke hvis:

 • Der er udstedt et erstatningskort.
 • Pensionistkortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydelig/ulæselig.

 

Refusion af pensionistkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pensionistkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pensionistkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Ungdomskort

Mulighed for refusion af Ungdomskort pga. covid-19-foranstaltninger

Opdateret 27. august 2020

Studerende i Aarhus
Midlertidig særregel i Aarhus: På grund af Corona-situationen i Aarhus har mange uddannelser fået udsat studiestarten. Derfor har du mulighed for at få refunderet dit Ungdomskort, hvis du studerer i Aarhus. Du kan få refunderet med tilbagevirkende kraft fra den dag, hjemsendelsen trådte i kraft og frem til den blev ophævet. Du bedes oplyse begge datoer i din refusionsansøgning. I Aarhus kan du få refunderet med tilbagevirkende kraft fra 10. august 2020.

Det er vigtigt, at du først søger om refusion, når du er startet på din uddannelse igen, da vi kun refunderer én gang. 

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Studerende i Region Midt – øvrige kommuner
På grund af covid-19-smittede studerende eller lærere, er nogle klasser hjemsendt eller hele skoler lukket.

Har du været hjemsendt i min. 8 dage, har du mulighed for at få refunderet dit Ungdomskort. Du kan få refunderet med tilbagevirkende kraft fra den dag, hjemsendelsen trådte i kraft og frem til den blev ophævet. Du bedes oplyse begge datoer i din refusionsansøgning.

Det er vigtigt, at du først søger om refusion, når du er startet på din uddannelse igen, da vi kun refunderer én gang.

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis. 

Sådan søger du om refusion

Når du er startet på din uddannelse igen, skal du udfylde en formularen med alle relevante oplysninger.

Udfyld formular til refusion her

Vi refunderer kun, hvis du benytter formularen. Husk at skrive, hvilken periode du søger refusion for. 

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto, indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Normale refusionsregler

Midttrafik betaler penge tilbage for dit Ungdomskort, hvis du ikke længere har brug for det. For at vi gør det, skal der være mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode.

Refusionsbeløbet beregnes fra den dag, Midttrafik modtager kortet – du vil dog altid skulle betale for mindst 30 dage, da det er en forudsætning for at få rabat. Refusionsbeløbet fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 25 kr.

Vi refunderer kort, som returneres inden første gyldighedsdag, uden ekspeditionsgebyr.

Refusionsbeløbet bliver overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Er du under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto. 

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Ungdomskort på pap

Hent skema til refusion af Ungdomskort på pap (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik, Kortafdelingen
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Ungdomskort på Midttrafik app

Du skal udfylde en formular, hvis du ønsker dit Ungdomskort på Midttrafik app refunderet.

Udfyld formular til refusion her

Husk at skrive den dato du ønsker dit Ungdomskort på Midttrafik app refunderet fra.

Refusion af Ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit Ungdomskort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når Ungdomskortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb. 

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.

headline here
Klippekort

Du kunne få dine ubrugte klip refunderet til og med 15. august 2019. Herefter kan du ikke længere få refusion.

Læs mere om klippekort i Midttrafik app