Refusion og erstatning

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Pendlerkort

Opdateret 11. maj 2020

Hvis du ønsker at få refunderet dit pendlerkort inden endt gyldighed, skal du være opmærksom på, at det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Hvis du fx vil have refunderet et kort med 15 dage tilbage, vil du få refunderet prisen for 15 - 8 = 7 dage.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Pendlerkort købt i Midttrafik app refunderes ved skriftlig henvendelse til Midttrafik

Pendlerkort og pendler kombi refunderes via rejsekort.dk

 

Refusion af pendlerkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pendlerkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pendlerkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Pensionistkort

Opdateret 7. maj 2020

Midlertidig særregel ifm. coronavirus/covid-19

Har du et pensionistkort, som udløber i perioden 13. marts - 18. maj 2020, kan du fortsat rejse på dit nuværende kort, ind til Midttrafik Kundecenter åbner igen 18. maj. Chauffører og kontrollører er informeret om dette.

Du tilbydes også fri rejse i 30 dage, efter Midttrafik Kundecenter åbner igen. 

Læs mere om fri rejse på pensionistkort her


Almindelige regler for refusion af pensionistkort

Du kan få refunderet dit pensionistkort.

Hent skema til refusion af pensionistkort (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att. Pensionistkort

Hvis du vil refundere et pensionistkort inden endt gyldighed, koster det et gebyr svarende til prisen for 8 dage.

Eksempel: Du refunderer et kort som har 15 dage tilbage. Her refunderes for 15 dage - 8 dage = 7 dages pris. 

Ønsker du at få refunderet et pensionistkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Undtagelser for refusion

Pensionistkort refunderes ikke hvis:

 • Der er udstedt et erstatningskort.
 • Pensionistkortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydelig/ulæselig.

 

Refusion af pensionistkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pensionistkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pensionistkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Ungdomskort

Opdateret 11. maj 2020

Midlertidig særregel ifm. coronavirus/covid-19

Har du et Ungdomskort, der er købt inden 11. maj, kan du få dit Ungdomskort refunderet for hele april-kvartalet eller frem til den dag, din uddannelse starter. Du skal indsende din ansøgning 5 dage efter uddannelsesstart eller senest 30. juni 2020.

Læs mere og udfyld formular, hvis du skal have dit Ungdomskort refunderet


Almindelige regler for refusion af Ungdomskort

Midttrafik betaler penge tilbage for dit Ungdomskort, hvis du ikke længere har brug for det. For at vi gør det, skal der være mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode.

Refusionsbeløbet beregnes fra den dag, Midttrafik modtager kortet – du vil dog altid skulle betale for mindst 30 dage, da det er en forudsætning for at få rabat. Refusionsbeløbet fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 25 kr.

Vi refunderer kort, som returneres inden første gyldighedsdag, uden ekspeditionsgebyr.

Refusionsbeløbet bliver overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Er du under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto. 

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Ungdomskort på pap

Hent skema til refusion af Ungdomskort på pap (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik, Kortafdelingen
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Ungdomskort på Midttrafik app

Udfyld denne formular hvis du ønsker dit Ungdomskort på Midttrafik app refunderet.

Husk at skrive den dato du ønsker dit Ungdomskort på Midttrafik app refunderet fra.

Refusion af Ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit Ungdomskort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når Ungdomskortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb. 

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.

headline here
Klippekort

Du kunne få dine ubrugte klip refunderet til og med 15. august 2019. Herefter kan du ikke længere få refusion.

Læs mere om klippekort i Midttrafik app