Refusion og erstatning

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Pendlerkort

Midlertidig særregel ifm. coronavirus/covid-19

Refusion af pendlerkort i forbindelse med coronavirus/covid-19

Normalt koster refusion af pendlerkort et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Denne regel er midlertig ophævet, da mange kunder ikke har mulighed for at bruge deres pendlerkort pga. coronavirus/covid-19. Det betyder, at du i en midlertidig periode, kan få refunderet alle de dage, du har tilbage på dit pendlerkort.

Ønsker du at få dit pendlerkort refunderet, skal du udfylde denne formularmen kun hvis du har kortet i Midttrafik app. (Felterne "Telefonmodel" og "Version" kan du blot udfylde med et "x").

Hvis du har pendlerkort på rejsekort, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter

Hvis du har pendlerkort i DSB app eller Arriva app, skal du kontakte dem.

Refusionen beregnes fra den dato, hvor du har udfyldt formularen. Der kan gå nogle dage, før dit pendlerkort bliver deaktiveret, men du må selvfølgelig ikke bruge dit pendlerkort længere, når du har søgt om refusion. Gør du det alligevel mister du retten til refusion.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto. 

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftigelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto. 

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Udfyld formular, hvis du skal have dit pendlerkort refunderet


Almindelige regler for refusion af pendlerkort (gælder ikke for øjeblikket)

Hvis du ønsker at få refunderet dit pendlerkort inden endt gyldighed, skal du være opmærksom på, at det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Hvis du fx vil have refunderet et kort med 15 dage tilbage, vil du få refunderet prisen for 15 - 8 = 7 dage.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Pendlerkort købt i Midttrafik app refunderes ved skriftlig henvendelse til Midttrafik

Pendlerkort og pendler kombi refunderes via rejsekort.dk

Refusion af pendlerkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pendlerkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pendlerkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

Opdateret 24. marts 2020

headline here
Pensionistkort

Du kan få refunderet dit pensionistkort.

Hent skema til refusion af pensionistkort (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att. Pensionistkort

Hvis du vil refundere et pensionistkort inden endt gyldighed, koster det et gebyr svarende til prisen for 8 dage.

Eksempel: Du refunderer et kort som har 15 dage tilbage. Her refunderes for 15 dage - 8 dage = 7 dages pris. 

Ønsker du at få refunderet et pensionistkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Undtagelser for refusion

Pensionistkort refunderes ikke hvis:

 • Der er udstedt et erstatningskort.
 • Pensionistkortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydelig/ulæselig.

 

Refusion af pensionistkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pensionistkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pensionistkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

Opdateret 24. marts 2020

headline here
Ungdomskort

Midlertidig særregel ifm. coronavirus/covid-19

Refusion af Ungdomskort i forbindelse med coronavirus/covid-19

På grund af corona-krisen har vi indført en særregel, der giver mulighed for refusion fra den dag, man ansøger hos Midttrafik, og frem til den dag, uddannelsesstederne åbner igen. I første omgang var det frem til 27. marts. Nu er det frem til 13. april. Bliver lukning af skoler forlænget, skal man ansøge igen.

Det betyder, at du har mulighed for at få refusion af din egenbetaling frem til karantæneperiodens udløb 13. april 2020. Refusionen beregnes fra den dato, hvor du har udfyldt formularen og frem til 13. april 2020.

Refusion er et tilbud. Den bliver ikke udbetalt automatisk og heller ikke med tilbagevirkende kraft. Ønsker du at få dit Ungdomskort refunderet, skal du udfylde denne formular

Hvis du får refusion, må du ikke bruge dit Ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til refusion.

Dit Ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, og det er derfor vigtig, at du gemmer dit kort.

Har du fået nyt betalingslink, skal du betale det, så du er sikker på at have et gyldigt ungdomskort, når karantæneperioden udløber.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftigelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Udfyld formular, hvis du skal have dit Ungdosmkort refunderet


Almindelige regler for refusion af Ungdomskort (gælder ikke for øjeblikket)

Midttrafik betaler penge tilbage for dit Ungdomskort, hvis du ikke længere har brug for det. Der kræves, at der er mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode.

Send dit kort sammen med en anmodning om refusion til:

Midttrafik, Kortafdelingen
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Refusionsbeløbet vil blive overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto. Refusionsbeløbet beregnes fra den dag, Midttrafik modtager kortet - du vil dog altid skulle betale for mindst 30 dage, da det er en forudsætning for at få rabat.

Refusionsbeløbet fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 25 kr. Kort, som returneres inden første gyldighedsdag, refunderes uden ekspeditionsgebyr.

Refusion af Ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit Ungdomskort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når Ungdomskortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb. 

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

Opdateret 24. marts 2020 kl. 12.00

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.

headline here
Klippekort

Du kunne få dine ubrugte klip refunderet til og med 15. august 2019. Herefter kan du ikke længere få refusion.

Læs mere om klippekort i Midttrafik app

Opdateret 16. august 2019