Refusion og erstatning

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Pendlerkort

Refusionsregler

Hvis du ønsker at få refunderet dit pendlerkort inden endt gyldighed, skal du være opmærksom på, at det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Hvis du fx vil have refunderet et kort med 15 dage tilbage, vil du få refunderet prisen for 15 - 8 = 7 dage.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Pendlerkort købt i Midttrafik app refunderes ved skriftlig henvendelse til Midttrafik

Pendlerkort og pendler kombi refunderes via rejsekort.dk

 

Refusion af pendlerkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pendlerkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pendlerkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Pendlerkort - Særregel pga. COVID-19

Midlertidig særregel pga. COVID-19

Muligheden for at få refunderet sit pendlerkort pga. COVID-19 ophørte 31. august 2021. 

Efter denne dag gælder de normale refusionsregler.

Se de normale refusionsregler her


Normalt koster refusion af pendlerkort et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Denne regel er midlertidig ophævet for pendlerkort i Midttrafik app i perioden fra 19. september 2020 til og med 31. august 2021. Det betyder, at vi i en midlertidig periode refunderer alle de dage, du har tilbage på dit pendlerkort.

Ønsker du at få dit pendlerkort refunderet, skal du udfylde denne formular 

Skriv i feltet til \"Spørgsmål, ris eller ros\", at du vil have refunderet dit pendlerkort.

Du kan kun benytte denne mulighed, hvis du har kortet i Midttrafik app. (Felterne \"Telefonmodel\" og \"Version\" kan du blot udfylde med et \"x\").

Refusionen beregnes fra den dato, hvor du har udfyldt formularen. Der kan gå nogle dage, før dit pendlerkort bliver deaktiveret. Du må ikke bruge dit pendlerkort længere, når du har søgt om refusion. Gør du det alligevel mister du retten til refusion.

Hvis du har pendlerkortet på rejsekort, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter

Hvis du har pendlerkort i DSB app eller Arriva app, skal du kontakte dem

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

headline here
Pensionistkort

Refusionsregler

Fuldtidspensionistkort (365 kr./år) gyldigt i kommunerne Herning, Randers, Struer og Holstebro refunderes ikke.

Deltidspensionistkort i øvrige kommuner refunderes af Midttrafik. 

Hvis du vil refundere et pensionistkort inden endt gyldighed, koster det et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Eksempel: Du refunderer et kort som har 15 dage tilbage. Her refunderes for 15 dage - 8 dage = 7 dages pris. 

Ønsker du at få refunderet et pensionistkort før kortets første gyldighedsdag, kan du få hele beløbet refunderet. 

Hent skema til refusion af pensionistkort (pdf)

Print og udfyld skemaet, og indsend det sammen med dit kort i en kuvert til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att. Pensionistkort

Undtagelser for refusion

Pensionistkort refunderes ikke hvis:

 • Der er udstedt et erstatningskort.
 • Pensionistkortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydelig/ulæselig.

 

Refusion af pensionistkort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit pensionistkort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når pensionistkortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Pensionistkort - Særregel pga. COVID-19

Midlertidig særregel pga. COVID-19

Muligheden for at få refunderet sit pensionistkort pga. COVID-19 ophørte 31. august 2021.

Efter denne dag gælder de normale refusionsregler.

Se de normale refusionsregler her


Normalt koster refusion af pensionistkort deltid et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Denne regel er midlertidig ophævet for pensionistkort (deltidskort) i perioden fra 19. september 2020 til og med 31. august 2021. Det betyder, at vi i en midlertidig periode refunderer alle de dage, du har tilbage på dit pensionistkort.

Fuldtidspensionistkort (365 kr./år) gyldigt i kommunerne Horsens, Randers, Struer og Holstebro refunderes ikke.

Ønsker du at få dit pensionistkort (deltidskort) refunderet, skal du udfylde et skema.  

Hent skema til refusion af pensionistkort (pdf)

Har du ikke mulighed for at printe skemaet, kan du få det udleveret på vores Kundecenter på Aarhus Rutebilstation eller få det tilsendt med posten. Hvis du ønsker at få det tilsendt, kan du ringe på tlf. 70 210 230.  

Det udfyldte skema skal sendes til: 
Midttrafik 
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att.: Pensionistkort

Refusionen beregnes fra den dato, hvor vi modtager din ansøgning om refusion. 

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto. 

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse fra Midttrafik, når pengene overføres til din NemKonto. 

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

headline here
Ungdomskort

Refusionsregler

Ønsker du at få dit Ungdomskort refunderet efter 1. februar, skal du kontakte Midttrafik Kundecenter telefonisk på 70 210 230 og opgive dit CPR-nummer, navn og adresse. 

Bemærk dog, at der er særlige refusionsregler, hvis du er hjemsendt fra din uddannelse på grund af Coronavirus/Covid-19.

Vi refunderer tidligst dit kort fra den dag, du ringer til os. Det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. 

Refusionsbeløbet bliver overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Er du under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Refusion af Ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit Ungdomskort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
 • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste pendlerkort til voksne.
 • Kravet kan først indgives, når Ungdomskortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb. 

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Ungdomskort - Særregel pga. COVID-19

Midlertidig særregel pga. COVID-19

Opdateret 2. juni 2021
Du kan ikke længere søge om Corona-refusion på dit Ungdomskort til skoleåret 2020/2021, da ansøgningsfristen er udløbet 1. juni 2021.

Opdateret 29. april 2021
Ansøgningsfristen for Corona-refusion på dit Ungdomskort til skoleåret 2020/2021 er 1. juni 2021.


Regeringen samt de enkelte kommuner kan midlertidigt lukke skoler eller hjemsende hele klasser på grund af COVID-19.

Har du været hjemsendt i min. 8 dage, har du mulighed for at få refunderet dit Ungdomskort. Du kan få refunderet med tilbagevirkende kraft fra den dag, hjemsendelsen trådte i kraft og frem til den blev ophævet. Du bedes oplyse begge datoer i din refusionsansøgning. 

Det er vigtigt, at du først søger om refusion, når du er startet på din uddannelse igen, da vi kun refunderer én gang.

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Når du ansøger om refusion, får du ikke yderligere svar på din henvendelse udover kvitteringen fra formularen. På grund af travlhed kan der gå op til 3 måneder, før du får pengene udbetalt på din NemKonto.

Sådan søger du om refusion

Når du er startet på din uddannelse igen, skal du udfylde en formular med alle relevante oplysninger.

Udfyld formular til refusion her

Vi refunderer kun, hvis du benytter formularen. Husk at skrive, hvilken periode du søger refusion for. 

Hvis du søger om refusion, kan du ikke bruge dit Ungdomskort i den periode, du søger refusion for, og derfor skal du billettere på anden vis.

Da vi forventer stor travlhed, kan der gå op til tre måneder, før du får pengene overført til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en bekræftelse, når pengene overføres til din NemKonto.

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto, indhenter vi dit cpr-nr. i cpr-registret. Vi videregiver ikke dit cpr-nr. til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.

headline here
Klippekort

Du kunne få dine ubrugte klip refunderet til og med 15. august 2019. Herefter kan du ikke længere få refusion.

Læs mere om klippekort i Midttrafik app