22. august 2023

Aarhus: Kør gratis med bybus og letbane på søndag

Aarhus Kommune afprøver konceptet bilfri søndag den 27. august. I den forbindelse tilbydes alle at rejse gratis med de gule bybusser i hele kommunen og Letbanen på alle strækninger – altså også ud af kommunen.

Med henblik på blandt andet at nedbringe privatbilernes CO2-udledning, har Aarhus Byråd besluttet at undersøge, hvad kommunens byer kan, når bilerne rykker ud for en dag.

Midttrafik hilser tiltaget velkomment og håber, at mange borgere vil benytte lejligheden til at få afprøvet bybusser og Letbanen.

Vicedirektør Mette Julbo fortæller: 

”Bus og letbane kan bidrage til at løse klimaproblematikken og den stigende trængsel på byens veje. Hos Midttrafik arbejder vi målrettet på, at få flere til at benytte kollektiv trafik i de situationer, hvor bus og letbane har en fordel i forhold til bilen. Bilfri søndag og gratis kørsel er et godt incitament for aarhusianerne til at lade bilen stå og prøve en tur med bybusser eller letbane på søndag. Vi håber selvfølgelig, at de vil opleve fordele som ingen bøvl med parkering og muligheden for at tage en ekstra øl til festugen, så de vil bruge bus og letbane en anden gang”.

Vi anbefaler, at du bruger Rejseplanen til at planlægge din rejse på søndag. Hvad angår billetter, skal du bare lade rejsekort og Midttrafik app blive i lommen og stige på både bybusser og letbane uden at billettere. Vi glæder os til at køre dig 🚌 🚈 🙂

Tilbuddet om gratis kørsel gælder ikke de blå regionalbusser eller de natbusser, der kører mellem lørdag og søndag.

Du kan ikke bruge Midttrafiks rejsegaranti i Aarhus bybusser og på Letbanen på søndag 27. august 2023.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få din rejse refunderet på søndag, hvis du har pendlerkort, pensionistkort eller ungdomskort. Vi refunderer heller ikke billetter, der ved en fejl er købt til søndag.