Ændring af driftsinformation for Letbanen

Fra 1. april benytter vi ikke længere Facebook til at informere om akutte driftsforstyrrelser på Letbanen.

Vi informerer fortsat om akutte driftsforstyrrelser i Midttrafik live og på midttrafik.dk. I Midttrafik live og på Rejseplanen kan du desuden se eventuelle forsinkelser og aflyste afgange.

Der er flere årsager til ændringerne:
  • Vi har fået mulighed for at informere mere målrettet til Letbanens brugere i Midttrafik live
  • Information om driftsproblemer opdateres løbende, og her er Facebook ikke et hensigtsmæssigt medie
  • Vi ved, at rigtig mange af Letbanens brugere holder sig orienteret om driftsforstyrrelser andre steder end Facebook – fx midttrafik.dk eller Midttrafik live

Du kan naturligvis fortsat skrive til os på Facebook vedrørende Letbanen, og planlagte driftsændringer vil også stadig blive annonceret på vores Facebookside efter 1. april.