15. marts 2022 

Danmarks første batteritog rammer skinnerne i Vestjylland i 2024

Der er fuld fart på omstilling til emissionsfrie drivmidler i Region Midtjylland. I tre kommuner kører der allerede elbusser og flere er på vej. Fra sommeren 2022, vil der også være regionale elbusser på vejene. Letbanen kører på el og fra 2024 vil også togene hos Midtjyske Jernbaner være eldrevne batteritog.

Læs pressemeddelelsen fra Midtjyske Jernbaner, hvor udbuddet om levering af de nye batteritog bliver offentliggjort:

Midtjyske Jernbaner, der i dag betjener togstrækningerne Holstebro-Skjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn, har netop afsluttet sit EU-udbud om indkøb af syv batteritog. Batteritogene bliver de første af slagsen i Danmark og skal erstatte Midtjyske Jernbaners nuværende dieseltogsæt fra ultimo 2024. Indkøbet, der er forhåndsgodkendt af Region Midtjylland og den danske stat, skal danne grundlag for udrulningen af batteritogsdrift på andre regionale strækninger og er dermed et vigtigt skridt på vejen frem mod målet om CO2-neutral togtrafik i hele Danmark.

Tysk producent skal levere Danmarks første batteritog

Der er glæde på Banegårdsvej i Lemvig, hvor Midtjyske Jernbaner har sin base. Gennem de seneste to år har jernbanen arbejdet på at indkøbe batteritog som erstatning for den nuværende "vognpark", der består af i alt otte dieseltogsæt med 20 til 40 år på bagen. I dag blev resultatet af det omfattende EU-udbud så udløst, og underskrivelse af en kontrakt med tyske Siemens Mobility A/S om levering af syv topmoderne batteritog er nært forestående.

– Vi har været igennem en lang og lærerig udbudsproces og glæder os over at være nået hertil, hvor vi kan fortælle både vores medarbejdere, kunder og den øvrige omverden om udfaldet af den proces. I sidste fase af udbuddet var der to leverandører, der valgte af afgive endelige bud. Efter nøje evaluering er vi kommet frem til, at det er Siemens Mobility, der skal være med til at sætte os på det danske landkort som den første jernbane med batteritog, og vi glæder os til samarbejdet, der vil være med til at bringe os ind i en grønnere fremtid, fortæller en stolt bestyrelsesformand for Midtjyske Jernbaner, Arne Lægaard.

De første batteritog ventes i drift på de vestjyske skinner mellem Holstebro og Skjern samt Vemb, Lemvig og Thyborøn allerede fra slutningen af 2024, og alle syv togsæt ventes kørende fra januar 2025. Derefter bliver Midtjyske Jernbaners nuværende dieseltogsæt sendt på velfortjent pension.

Vestjyske erfaringer bliver afsæt for grøn omstilling af regional togtrafik i Danmark

Midtjyske Jernbaner har i flere år forberedt sig på at skulle udskifte de nuværende dieseltogsæt, idet de ældste har kørt i næsten 40 år på jernbanen fra Vemb, via Lemvig, til Thyborøn – også kaldet VLTJ. I begyndelsen så det ud til, at nye dieseldrevne tog var eneste mulighed, men lige pludselig åbnede en ny dør sig: tog med batteriteknologi, der ikke kræver køreledninger ligesom "traditionelle" eltog.

– I november 2019 kiggede direktør Martha Vrist og vi i bestyrelsen hinanden i øjnene og traf en skelsættende beslutning: Vi ville indkøbe tre batteritog til at køre på vores togstrækning Vemb-Lemvig-Thyborøn. Vi vidste på daværende tidspunkt stort set intet om batteritog, men var stålsat i vores tro på, at batteritog var vejen frem i forhold til vores grønne omstilling, fortæller Arne Lægaard, og fortsætter:

– Regionen var heldigvis fremsynet og forhåndsgodkendte finansieringen af indkøbet af de tre batteritog. Efterfølgende fik Christiansborg også øjnene op for projektets værdi, og vi har nu fået tildelt den spændende rolle af staten at være "eksperimentarium" i forhold til udrulning af batteritogsdrift på yderligere regionale strækninger i Danmark. Vi skal således høste og samle de fornødne erfaringer med både udbuddet og driften af de første batteritog i Danmark, og vi skal identificere og kurere de børnesygdomme, der nødvendigvis vil være i et projekt som dette. Den rolle er vi både stolte af og ydmyge over for.

Som led i Infrastrukturplan 2035, der blev vedtaget i sommeren 2021, fik Midtjyske Jernbaner tildelt 330 mio. kr. til indkøb af fire batteritog og ladeinfrastruktur til togtrafikken på MJBA's anden strækning, nemlig Holstebro-Skjern. Derved kunne udbuddet fra Midtjyske Jernbaner samlet set omfatte syv togsæt.

– Ét af hovedformålene med infrastrukturplanen er at understøtte den grønne omstilling inden for den kollektive trafik i Danmark med henblik på at gøre den CO2-neutral. Indkøbet af vores batteritog markerer dermed en historisk milepæl, både for os og for den kollektive trafik, der er godt på vej mod en mere bæredygtig fremtid. Nu udestår blot en politisk behandling og endelig godkendelse ved stat og region, inden en kontrakt med Siemens Mobility vil kunne underskrives, forventeligt i maj måned, fortæller en glad direktør for Midtjyske Jernbaner, Martha Vrist.

Omfattende ladeinfrastruktur skal rumme både tog, busser og biler

Batteritogene bliver af togtypen Mireo, som er velkendt fra andre togstrækninger i Europa, men som skal gennem en godkendelsesproces ved Trafikstyrelsen, inden de får lov til at komme i drift på danske skinner. Til forskel for eltog, der kræver køreledninger, vil batteritogene blot skulle lade ved udvalgte stationer med egnede ladefaciliteter, bl.a. i Lemvig.

– Opbygningen af ladeinfrastrukturen til vores nye batteritog har affødt endnu et spændende projekt, hvor vi i samarbejde med Lemvig Kommune og vores klimafyrtårn Klimatorium gentænker hele vores stationsområde som grønt klimaområde. Vi er også i dialog med Midttrafik om opladning af deres kommende batteribusser, ligesom vi vil tilbyde bilister at oplade deres elbiler. Vi tænker således i en 3-i-1-løsning, der skal spille sammen med det område, vi bor i, og læne sig 100 procent op ad Lemvig Kommunes stærke klimaprofil, fortæller Martha Vrist.

– Vi har således mange spændende opgaver foran os og løber stærkt i øjeblikket. Men det er med det gode mål for øje. Vi glæder os helt utroligt til, at vores nye batteritog kommer i drift. Den dag, de ruller ind på Lemvig station, bliver et helt særligt syn, og vi vil kippe med flaget både for at hylde vores historie og for at fejre vores fremtid, slutter Martha Vrist.