13. marts 2023

Den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv transport

- med fokus på kundernes samlede oplevelse i den kollektive trafik og læring trafikvirksomhederne imellem

For femte år i træk gennemfører Midttrafik sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark den fælles årlige kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke og baserer sig på ca. 12.000 besvarelser. 

Analysen belyser tilfredsheden i den kollektive transport på tværs af bus, tog, letbane og metro i hele Danmark; både i forhold til hvordan kunderne generelt oplever den kollektive transport og hvordan, de oplever sammenhængen, når de benytter flere transportmidler på en rejse.

Med analysen vil sektoren også gerne afdække kundernes tilfredshed med de enkelte trafikvirksomheder. Det giver de enkelte virksomheder mulighed for at benchmarke sig indbyrdes, blive inspireret og lære af hinanden og dermed følge op på, hvordan vi løbende gør kundeoplevelsen med kollektiv transport endnu bedre.

Hent kundetilfredshedsanalysen her (pdf)

God læselyst

 

Kontakt: Majbritt O. Andersen, moh@midttrafik.dk