Den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv transport

- med fokus på kundernes samlede oplevelse i den kollektive trafik og læring trafikvirksomhederne imellem

For tredje år i træk gennemfører Midttrafik sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark den fælles årlig kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende, og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke og baserer sig på ca. 12.000 besvarelser.

Analysen belyser tilfredsheden i den kollektive transport på tværs af bus, tog, letbane og metro i hele Danmark; både i forhold til hvordan kunderne generelt oplever den kollektive transport, og hvordan de oplever sammenhængen, når de benytter flere transportmidler på en rejse.

Med analysen vil sektoren også gerne afdække kundernes tilfredshed med de enkelte trafikvirksomheder. Det giver de enkelte virksomheder mulighed for benchmarke sig indbyrdes, blive inspireret og lære af hinanden, og dermed følge op på, hvordan vi løbende gør kundeoplevelsen med kollektiv transport endnu bedre.

Hent kundetilfredshedsanalysen her (pdf)

God læselyst

Kontakt: Ole Simonsen, ols@midttrafik.dk