8. januar 2024 

Høring af køreplaner 8. - 21. januar 2024

Fra 8. – 21. januar 2024 kan du se og kommentere på udkast til nye køreplaner, som er gældende fra 30. juni for 2024. 

høringssiden kan du få et hurtigt overblik over de ruter, der er ændringer på. Her kan du også indsende dine kommentarer til ændringerne. Du kan enten søge på din kommune eller på hver enkelt rute.

Bemærk, at det kun er ruter med væsentlige ændringer fra køreplanskiftet, der er i høring.

Alle høringssvar bliver indsamlet, og Midttrafik vurderer mulighederne for justeringer. Det er Region Midtjylland og kommunerne, der træffer den endelig beslutning om de kommende køreplaner, når høringssvarene er behandle.

De endelige køreplaner bliver offentliggjort på midttrafik.dk i maj måned.