3. juni 2022

Horsens bybusser skal køre på el i 2023

Horsens Kommune har netop udsendt pressemeddelelse om elbusser i 2023:

I 2023 bliver alle bybusser i Horsens Kommune skiftet ud med nye, støjsvage og klimavenlige modeller, der kører på el frem for diesel. Det betyder, at bybusserne fremover vil være CO2-neutrale

Der er godt nyt i vente for både buspassagerer og klimaet i Horsens Kommune. Fra den 25. juni næste år vil der udelukkende køre CO2-neutrale bybusser rundt i Horsens Kommune. Aftalen om bybuskørslen har netop været i udbud igennem Midttrafik, og det bliver frem over firmaet Nobina A/S, der skal levere og stå for driften af kommunens bybusser. I udbuddet har det været et krav, at de nye busser skal være eldrevne. 

”Vi skal skrue på alle de knapper, vi kan, for at mindske udledningen af CO2, og med skiftet til elbusser fjerner vi hele den CO2-udledning, der i dag er fra bybuskørslen. Det har været et stort politisk ønske i de seneste budgetaftaler, og det er rigtig dejligt, at vi nu får en grøn omstilling af bybuskørslen i Horsens Kommune. Oveni er økonomien i de eldrevne busser og vores nye kollektive trafikplan billigere end i dag,” siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune. 

Han understreger, at det ikke kun er den kommunale bybuskørsel, der skal være grøn. 

”Alle kommunalt ejede køretøjer skal, så vidt det overhovedet er muligt, være CO2-neutrale. Når vi fremover udskifter biler, minibusser eller andet skal det også være til CO2-neutrale modeller,” siger Peter Sørensen. 

Udover at være klimavenlige er de nye busser meget mere komfortable for passagerne, ligesom de er støjsvage både inde i busserne og udenfor. I alle busserne er der automatiske ramper, så det bliver nemmere for passagerer, der går med rollator eller sidder i kørestol, at komme ind og ud, ligesom det bliver lettere at få en barnevogn med. 

I tråd med klimaplan
Generelt er der i Horsens Kommune fokus på, hvordan den kollektive trafik planlægges bedst og dermed mest klimavenligt. For nylig er en ny trafikplan for buskørslen blevet udarbejdet, og heri har målet været at forbedre rutenettet, så busserne kører de steder, hvor der er flest passagerer, og at det dermed undgås, at tomme busser kører rundt.

Skiftet til elbusser ligger desuden helt i tråd med den klimaplan, der i øjeblikket er ved at blive udarbejdet i Horsens Kommune, og som skal politisk behandles senere på året.

”Vi ved, at noget af det, der har stor betydning for den samlede CO2-udledning, er, hvis vi kan få flere til at vælge cyklen eller den kollektive trafik frem for bilen. Som kommune skal vi selvfølgelig have fokus på, hvad vi kan gøre for at blive mere klimavenlige, og her er elbusser et godt eksempel på et område, hvor vi kan ændre på noget, der gør en forskel for den samlede CO2-udledning. Transport er et ud af flere områder, hvor vi skal blive grønnere,” siger Rikke Christensen, formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Grønne busser med flere fordele
I Midttrafik, der har stået for udbuddet af bybuskørslen i Horsens Kommune, ser bestyrelsesformand Steen Vindum frem til, at elbusserne kommer i drift.

”Med de nye elbusser giver vi borgerne mulighed for at vælge en grøn transportform, der hverken udleder CO2, røg eller partikler fra udstødningen. Som en ekstra gevinst kan vi tilbyde kunderne nye og moderne busser med let indstigning, støjsvag kørsel, wifi og mulighed for at oplade telefoner m.m. Det håber vi vil tiltrække både nye og eksisterende kunder til den kollektive trafik”, siger Steen Vindum.

Bliver ladet op om natten
Også i busselskabet Nobina A/S er der glæde over den indgåede aftale. 

”Vi er stolte og glade for at blive valgt til leverandør af kollektiv trafik i Horsens de næste mange år og ser frem til samarbejdet med Horsens Kommune og Midttrafik om at udvikle den kollektive trafik med bæredygtige løsninger,” siger Bram Lauwers, administrerende direktør i Nobina A/S.

Nobina etablerer en ladestation sydøst for Horsens Station, hvor der bliver lavet ladestandere til hver enkelt bus. Busserne vil blive ladet op i løbet af natten.