Landsdækkende krav om mundbind eller visir

Regeringen har udsendt en bekendtgørelse med krav om, at alle kunder i kollektiv trafik skal bære mundbind eller visir. Bekendtgørelsen gælder fra 22. august til 31. oktober 2020. Det betyder, at du skal bruge mundbind eller visir i alle Midttrafiks busser, Letbanen, Lemvigbanen og Flextrafik. På tog- og busstationer og letbaneperroner skal du også bruge mundbind eller visir. Kravet gælder også chauffører og kontrollører. 

Se de nye rejseregler

Kravet træder i kraft lørdag den 22. august 2020.

Bærer du ikke mundbind eller visir, kan du risikere at blive bortvist, medmindre du er undtaget på grund af nedenstående:

Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind

 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

Midttrafik indsætter ekstra kontrollører, der om nødvendigt skal afvise de kunder, der sidder i bussen uden mundbind eller visir. Kontrollørerne vil være til stede på forskellige tidspunkter i hele Midttrafiks område. Chaufføren har ret, men ikke pligt til at afvise kunder uden mundbind.

Chauffører og kontrollører skal fremover også bære mundbind eller visir. Der gælder samme undtagelser for chauffører, som for kunder. Desuden kan chaufførerne fjerne mundbind eller visir midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet. Letbaneførere behøver ikke at bære mundbind eller visir under kørslen, da de sidder i et aflukket rum.

Vi opfordrer fortsat til, at du passer på dig selv og andre med en række anbefalinger, og vil gerne påpege, at mundbind er et blandt flere tiltag mod smitte med covid-19:

 • Undgå at betale med kontanter
 • Respektér det tilladte antal passagerer
 • I Midttrafik live kan du se om bussen er fyldt, inden den ankommer til stoppestedet
 • Sid eller stå med ansigtet i køreretning
 • Medbring din egen håndsprit
 • Sprit af før og efter berøring af kontaktpunkter og kontantbetaling
 • Rejs uden for myldretiden, hvis du kan
 • Host i ærmet
 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer

Sådan bruger du mundbind

Tag dit mundbind på, inden du træder ind i bussen. Tag som udgangspunkt først mundbindet af igen, når du har forladt bussen. Sundhedsstyrelsen har lavet nedenstående guide i at bruge mundbind.

Sådan gør du:

 • Før: Vask hænder eller brug håndsprit
 • Find forsiden. Det er som regel den farvede side
 • Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene
 • Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt
 • Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme i nærmeste skraldespand efter, du har forladt kollektiv transport.
 • Efter: Vask hænder eller brug håndsprit

Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Se Sundhedsstyrelsens om brug af mundbind

FAKTA:

Hvornår gælder kravet?

Fra lørdag den 22. august 2020.

Hvor gælder kravet?

Kravet gælder i hele landet i den kollektive trafik - herunder også al Flextrafik. Kravet gælder også personale, herunder chauffører og kontrollører.

Hvem skal bære mundbind?

I udgangspunktet skal alle bære mundbind (inkl. chauffører og kontrollører). Sundhedsstyrelsen oplyser dog, at der kan være undtagelser:

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

Hvad sker der, hvis man ikke bærer mundbind?

Man kan blive afvist, og ikke komme med.

I yderste konsekvens, kan kontrollørerne tilkalde politiet, hvis kunden ikke forlader transportmidlet eller stationen efter at være blevet afvist af kontrollørerne.

Hvor kan man købe mundbind?

Midttrafik sælger fortsat mundbind på Midttrafik Kundecenter, Aarhus Rutebilstation. Mundbindene koster 3 kr. pr. stk. Det er ikke muligt at købe mundbind i busserne, fordi Midttrafik ønsker at begrænse kontakten mellem chauffør og kunde.

Mundbind kan også købe på apoteker o.l., supermarkeder og Matas.