Letbanen: Åbningsfest 12. maj

Færdiggørelsen af Letbanens etape 1 fejres søndag 12. maj.

Letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har inviteret transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen til at åbne letbanestrækningen til Grenaa og samtidig markere afslutningen på etape 1 af Aarhus Letbane.

I slutningen af april forventes de sidste delstrækninger mellem Aarhus og Grenaa samt Lisbjerg og Lystrup åbnet, og dermed er etape 1 af Aarhus Letbane gennemført. Med en samlet strækning på 110 kilometer fra Grenaa i nord til Odder i syd binder Aarhus Letbane fire kommuner sammen i den østjyske byregion og bliver dermed både Danmarks første og største letbane.

Afslutningen på seks års anlægsarbejde fejres søndag den 12. maj. Her kører et særtog kl. 10.08 fra Østbanetorvet i Aarhus til Grenaa. Ombord vil være Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen, letbanens ejere Region Midtjylland og Aarhus Kommune repræsenteret ved henholdsvis 1. næstformand for regionsrådet Hanne Roed og borgmester Jacob Bundsgaard, medlemmer af Folketingets transportudvalg, borgmestrene fra letbanekommunerne Norddjurs, Syddjurs og Odder, bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S, formand og direktør for Midttrafik samt pressen.

Derudover inviteres en række personer, der tidligere har været tæt på Letbanen, ligesom kommunerne og regionen vil have yderligere repræsentanter med. I alt forventes ca. 100 personer at køre med særtoget.

På turen fra Østbanetorvet i Aarhus vil særtoget standse på udvalgte stationer og til slut ende i Grenaa. Her vil Letbanen blive fejret med forskellige festligheder arrangeret af lokale kommuner, foreninger og distriktsråd. Særtoget forventes at være fremme på Grenaa station kl. ca. 12.30. Der vil nødvendigvis være en række aflysninger, mens særtoget kører. Til gengæld er der gratis kørsel for passagerer mellem Aarhus H og Grenaa hele dagen.