18. marts 2022 

Midttrafik er med i Solsikkeprogrammet

Solsikkeprogrammet gør usynlige handicap synlige ved hjælp af Solsikkesnoren i Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

Midttrafiks har trænet chauffører, kontrollører og kundecenterpersonale gennem Solsikkeprogrammet, så de ved, hvad et usynligt handicap er, hvad Solsikken betyder, og hvordan man bedst møder en person, der har valgt at gøre sit usynlige handicap synligt ved at bære Solsikken.

For personer med usynlige handicap, for eksempel hjerneskade, ADHD, angst, Tourette syndrom, epilepsi, PTSD mv. kan det være stressende at være i ukendte omgivelser blandt ukendte mennesker. Det kan være svært at bede om hjælp, når man ikke ved, hvordan det bliver opfattet. Omvendt kan det også svært for personale og medpassagerer at vide, om det er okay at tilbyde hjælp.

Midttrafik uddeler ikke Solsikkesnoren.

Du kan købe en Solsikkesnor her