Nye priser 20. januar 2019

20. januar 2019 ændres prisen på enkeltbilletter og pendlerkort i Midttrafik.

Hvis du bruger rejsekort eller klippekort i Midttrafik app, kan du fortsætte til samme pris. Du kan også fortsætte til samme pris, hvis du bruger et pensionistkort

Enkeltbilletter
Prisen på enkeltbilletter i Midttrafik stiger med 2 kr. fra 20. januar 2019. Ændringen betyder, at en 2 zoners enkeltbillet til voksne stiger fra 20 kr. til 22 kr. Prisen for 2 zoners enkeltbilletter har været uændret siden 2011.

Hvis du køber enkeltbilletter i dag, skal overveje at skifte til enten rejsekort eller et klippekort i Midttrafik app. På den måde undgår du, at turen med bus eller letbane bliver dyrere. Prisen for rejser med rejsekort og klippekort i Midttrafik app stiger nemlig ikke. Herudover får du rabat allerede fra første tur, hvis du skifter din enkeltbillet ud med en anden billettype. Fx koster et to zoners klippekort i Midttrafik app 170 kr. for voksne, hvilket svarer til 17 kr. pr. rejse. 

Pendlerkort
Prisen for pendlerkort stiger også 20. januar 2019 mellem 1 og 2 %. Et 2 zoners pendlerkort til 30 dage stiger fra 375 kr. til 380 kr. Prisen for pendlerkort er aftalt med togselskaberne DSB og Arriva, fordi pendlerkort er et fælles produkt, der gælder i både busser, letbane og tog.

Den gennemsnitlige prisstigning er på 2 % som følge af den almindelige prisudvikling.

Her kan du se de nye priser