Overtagelse af togstrækningen Holstebro-Skjern

Midttrafik og Midtjyske Jernbaner overtager togstrækningen Holstebro-Skjern fra Arriva Tog 13. december.

Hvad betyder det for dig?

Nye tog
Midtjyske Jernbaner overtager fire Desiro-togsæt fra DSB

Nye køreplaner
Se de nye køreplaner 

Skal du rejse videre mod Esbjerg eller Struer, skal du skifte tog i enten Holstebro eller Skjern. Vi anbefaler, at du bruger Rejseplanen til planlægning af din rejse.

Nye priser og billetter
Er du pendlerkortkunde, rejser du til samme pris.

Rejser du på et rejsekort, køber billet i Midttrafik app eller i en rejsekort billetautomat på perronen, vil rejsen på strækningen Holstebro-Skjern være til bustakst og billigere end den pris, der har været hidtil.

Derfor kan du kun bruge billetten på strækningen Holstebro-Skjern inklusiv skifte til Midttrafiks busser og strækningen Vemb – Lemvig – Thyborøn (Lemvigbanen). Skal du videre, med tog, mod fx Esbjerg, skal du købe en togbillet i DSB eller Arrivas billetapp til hele strækningen.

Arrivas særlige billettilbud gælder ikke længere på strækningen.

Læs om billetter og priser 

Midttrafik app
I Midttrafik app kan du købe enkeltbilletter, klippekort, pendlerkort, Ungdomskort og en række særlige billetter

Læs mere om togstrækningen Holstebro-Skjern

Billedet er taget af Mads Peter Holm