Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Se åbningstider under Kundeservice)

Skriv til os eller chat med os

Passagertal på Letbanen

Midttrafik har opgjort passagertallene på Letbanen for andet kvartal 2019.

Der er fortsat nogen usikkerhed i opgørelse af tallene fra det automatiske tælleudstyr, som Midttrafik og Aarhus Letbane løbende arbejder på at reducere.

L2 - indre strækning og strækningen mod Odder

  • Det er en generel tendens, at passagertallet i kollektiv trafik er lavere i 2. kvartal - især i maj og juni måned.

  • I forhold til L2 er der et fald i passagertallet fra gennemsnitligt 15.600 på en hverdag i 1. kvartal til 13.200 i april og yderligere til 12.500 i maj og juni. Faldet ligger i overkanten af de cirka 10 %, som Midttrafik normalt ville forvente af sæsonudsvinget i Aarhus.

  • Den samlede kvartalssum er lavere, dels på grund af lavere passagertal, men også på grund af mange helligdage i kvartalet.

 L1 - strækningen mod Grenaa (kun maj og juni)

  • Der er samlet talt cirka 3.000 passagerer på en hverdag.

  • I weekenden ligger summen af lørdage og søndage på godt 3.000 passagerer.

  • Tallene er fra lavsæsonen i maj og juni måned, hvor der har været kørt med mange forsinkelser og aflysninger.

  • Før lukningen af Grenaabanen lå det gennemsnitlige passagertal på hverdage på 4.000 – 4.500 passagerer

 Se en mere detaljeret fordeling af passagererne på de enkelte stationer