12. september 2019 

Passagertal på Letbanen

Midttrafik har opgjort passagertallene på Letbanen for andet kvartal 2019.

Der er fortsat nogen usikkerhed i opgørelse af tallene fra det automatiske tælleudstyr, som Midttrafik og Aarhus Letbane løbende arbejder på at reducere.

L2 - indre strækning og strækningen mod Odder

  • Det er en generel tendens, at passagertallet i kollektiv trafik er lavere i 2. kvartal - især i maj og juni måned.

  • I forhold til L2 er der et fald i passagertallet fra gennemsnitligt 15.600 på en hverdag i 1. kvartal til 13.200 i april og yderligere til 12.500 i maj og juni. Faldet ligger i overkanten af de cirka 10 %, som Midttrafik normalt ville forvente af sæsonudsvinget i Aarhus.

  • Den samlede kvartalssum er lavere, dels på grund af lavere passagertal, men også på grund af mange helligdage i kvartalet.

L1 - strækningen mod Grenaa (kun maj og juni)

  • Der er samlet talt cirka 3.000 passagerer på en hverdag.

  • I weekenden ligger summen af lørdage og søndage på godt 3.000 passagerer.

  • Tallene er fra lavsæsonen i maj og juni måned, hvor der har været kørt med mange forsinkelser og aflysninger.

  • Før lukningen af Grenaabanen lå det gennemsnitlige passagertal på hverdage på 4.000 – 4.500 passagerer

Se en mere detaljeret fordeling af passagererne på de enkelte stationer