6. oktober 2022

Region Midtjylland afholder borgermøder om besparelser

Midttrafiks økonomi er dobbeltramt af manglende passagerindtægter efter covid-19 og energikrisen med stigende brændstofpriser. Busserne bliver finansieret af både Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen. Region Midtjylland er sammen med Aarhus Kommune den ejer, der finansierer flest busser. 

Midttrafik har afleveret forslag til et sparekatalog til Region Midtjylland den 5. oktober 2022.

Nu starter der en proces, hvor regionen i uge 41 afholder borgermøder på Aarhus, Viborg og Holstebro rutebilstationer. Herefter følger dialogmøder mellem Region Midtjylland og de enkelte kommuner. Først herefter kan politikerne i Regionsrådet tage beslutning om, hvor der skal ske besparelser.

Vi kan desværre ikke svare på, hvad der kommer til at ske med din rute på nuværende tidspunkt. Besparelserne vil tidligst blive gennemført i forbindelse med køreplanskiftet i juni 2023.

Borgermøder:

Aarhus Rutebilstation 10/10 kl. 7-10

Viborg Station 11/10 kl. 13.30-16.30

Holstebro Station 14/10 kl. 13.30-16.00

Du kan læse mere her: 

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2022/september-22/kollektiv-trafik-stigende-udgifter-og-passagermangel-kraver-handling/