21. juni 2022

Rute 200 kører gennem Busgaden

Snart kan du hoppe på rute 200 ved Klostertorvet. Vi har justeret ruten, så den fra 26. juni kører gennem Busgaden sammen med bybusserne. Tidligere kørte busserne forbi Rutebilstationen og langs Kystvejen. Det betyder, at stoppestederne ved Dokk1 og Navitas ikke længere bliver betjent af rute 200. Ændringen skulle gerne resultere i færre forsinkelser på ruten.

Som kunde skal du være opmærksom på følgende: 

  • Der bliver fri ind- og udstigning ad alle døre, så bussen kan komme hurtigt videre fra stoppestederne. 
  • Du skal ikke længere vise billet eller kort til chaufføren, når du stiger på bussen. I stedet bliver der gennemført billetkontroller af G4S-kontrollører, ligesom i bybusserne i Aarhus og på rute 100. 
  • Af hensyn til køretiden og bybusserne stopper rute 200 kun ved Klostertorvet. Før og efter Busgaden stopper rute 200 kun ved henholdsvis Park Allé og Nørreport. 
  • Det er ikke muligt at købe billet ved chaufføren mellem Park Allé og Nørreport. På Klostertorvet kan du benytte de to billetautomater ved stoppestederne. Her kan du købe billet med betalingskort. 
  • Busserne på rute 200 har ikke lav indstigning, som man kender fra bybusserne og rute 100.

Tidligere kørte der kun gule bybusser gennem Busgaden i Aarhus. I 2019 begyndte busserne på rute 100 at køre der. Det er på baggrund af de positive erfaringer med rute 100’s køretider, at rute 200 skal samme vej fra 26. juni.

Se de nye køreplaner