2. februar 2024

Tilfredshedsundersøgelse af flextur, plustur, flexbus, handicapkørsel og kommunalt visiteret kørsel

Fra 1. februar 2024 til sommeren 2027 gennemfører Midttrafik en kundetilfredshedsundersøgelse af flextur, plustur, flexbus og handicapkørsel. Analysebureauet Wilke gennemfører undersøgelsen på vegne af Midttrafik.

Undersøgelsen gennemføres løbende i hele perioden som telefoninterview. Det vil sige, at brugere af de fem kørselstyper i hele Region Midtjylland kan blive kontaktet telefonisk i tidsrummet kl. 10.00 – 20.00 af analysebureauet Wilke på vegne af Midttrafik. 

Undersøgelsen er vigtig for Midttrafik, da vi gerne vil sikre en høj tilfredshed blandt vores kunder. Det er samtidig din mulighed for at gøre os opmærksomme på, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne fungere bedre.

Hvis du bliver kontaktet telefonisk af Wilke, og du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, så er du naturligvis velkommen til at takke nej til at deltage.​